Voorlopers

Goed onderwijs begint met goede leraren. De kwaliteit van de lerarenopleidingen is dan ook één van de speerpunten van de Lerarenagenda 2013-2020. De Nederlandse lerarenopleidingen zijn heel divers. Ze hebben dus ook verschillende onderwerpen waarin ze uitblinken en waarmee ze aantoonbaar resultaten boeken. Eind 2013 is alle lerarenopleidingen gevraagd om aan te geven waarin ze excelleren en hun kennis hierover te delen met andere opleidingen. Zo ontstonden tien ‘voorlopersgroepen’ rondom verschillende thema’s. Op dit moment zijn acht voorlopersgroepen actief. Dit zijn ze:

Hier vind je informatie over deze acht groepen. De komende tijd gaan de deelnemende lerarenopleidingen regelmatig hun kennis en ervaringen delen.