Om de Lerarenagenda goed uit te voeren is er natuurlijk veel input en denkkracht nodig vanuit het onderwijsveld. Om het ministerie van OCW hierbij te helpen zijn er diverse groepen opgezet.