Meedenkers

Om de Lerarenagenda goed uit te voeren is er natuurlijk veel input en denkkracht nodig vanuit het onderwijsveld. Om het ministerie van OCW hierbij te helpen zijn er diverse groepen opgezet.