De Inspiratiegroep Lerarenagenda

De inspiratiegroep is een groep leraren en andere onderwijsprofessionals, die initiatieven ondernemen om de kwaliteit van de Nederlandse leraren te verbeteren.

Tijdens de bijeenkomsten onderzoeken we welke constructieve acties, kansrijke mogelijkheden en goede voorbeelden er zijn in het veld. Deze inspiratiegroep bekijkt ook hoe de beste initiatieven een olievlekwerking kunnen krijgen. De deelnemers van de inspiratiegroep wisselen kennis en ervaringen uit over de onderwerpen van de lerarenagenda.

De bijeenkomsten worden gefaciliteerd door OCW, maar inhoudelijk door de groep zelf voorbereid. Deelname staat open voor leraren, maar in principe ook voor anderen die zich willen inzetten voor beter onderwijs. Stuur een mail naar lerarenagenda@minocw.nl als je wilt deelnemen.

Zie ook het verslag van de bijeenkomst van de insipratiegroep van 14 januari 2014: