Home

Op deze website delen onderwijsprofessionals tips, inzichten en ervaringen over het prachtige en belangrijke beroep van leerkracht.

De leraar maakt het verschil!

Goed onderwijs begint bij goede leerkrachten. Daarom hebben leraren, schoolleiders, opleiders, bestuurders en het ministerie van OCW samen een visie op het vak ontwikkeld. Resultaat: een plan om het leraarschap te verbeteren.

Dat is de Lerarenagenda 2013-2020. Een programma met 7 punten, die aangeven waar we de komende jaren aan werken. Op deze website laten we zien wat deze 7 agendapunten in de praktijk betekenen. Voor leraren in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. We delen goede voorbeelden en inspirerende initiatieven.

infographic blijvend leren en professionaliseren

Doe mee!

Meer informatie

Nieuwe artikelen