Tegemoetkoming studiekosten voor eerstegraads bevoegdheid

Wil je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid halen in een tekortvak? En start je daarmee in februari 2017? Dan kun je een Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters (TSO) aanvragen. Dat kan tot en met 31 maart 2017. 

TSO is een eenmalige tegemoetkoming in je studiekosten. Het is een stimulans vanuit het ministerie van OCW om meer eerstegraads leraren op te leiden voor vakken in het voortgezet onderwijs, waar een tekort aan leraren is.

Er is 3.000 euro beschikbaar voor de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks, Latijn en Klassieke talen. Voor de vakken Informatica, Natuurkunde, Wiskunde en Scheikunde is 5.000 euro beschikbaar.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.masterophetvo.nl.

Meer informatie over hoe je leraar in het voortgezet onderwijs wordt en voor welke regelingen je mogelijk in aanmerking komt, is te vinden op wordleraarinhetvo.nl.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.