Voortgangsrapportage Lerarenagenda: sterkere positie voor de leraar

De positie van de leraar is versterkt. Leraren kunnen rekenen op een goede opleiding. Ze hebben veel mogelijkheden voor professionele ontwikkeling. En starters worden beter begeleid. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Lerarenagenda. 

In de brief constateren de minister en staatssecretaris dat leraren meer samenwerken. Ze organiseren zich in schoolverband of in meet-ups en spreken zich sterker uit over de kracht en uitdagingen van hun beroep. Naast de Dag van de Leraar, is er nu ook een Nacht van de Leraar en een Staat van de Leraar. Al deze activiteiten versterken de band tussen leraren onderling en tussen leraren en leerlingen. Diverse onderzoeken tonen aan dat juist deze band cruciaal is om goed onderwijs te bieden. Er is dan ook tevredenheid over de behaalde resultaten, zo schrijven minister en staatssecretaris, maar het werk is nog niet af is.

Betere aansluiting opleidingen en beroepspraktijk

Zo is een betere overgang gewenst tussen de opleiding en beroepspraktijk. Ook vallen nog steeds teveel startende leraren uit. Uit een onderzoek naar de effecten van de functiemix blijkt dat de beoordelingscultuur verbetert, maar dat leraren een beter carrièreperspectief wensen. Daarnaast moet vraag en aanbod tussen scholen en opleidingen beter op elkaar worden afgestemd. 

Continue professionalisering, passende bevoegdheid

Voor deze vraagstukken is meer samenwerking nodig tussen lerarenopleiding en scholen. Het ministerie van OCW heeft hierover overleg gevoerd met de PO-raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU, de Onderwijscoöperatie en de onderwijsvakbonden.

Eén van de conclusies uit dit overleg is dat het essentieel is dat leraren zich voortdurend ontwikkelen, in een doorlopende leerlijn. Een goede opleiding, continue professionalisering en bij- en nascholing, biedt beginnende leraren meer houvast in de beroepspraktijk. Ervaren leerkrachten krijgen bovendien op deze manier meer carrièreperspectieven. Ook moeten leraren een bevoegdheid kunnen halen die bij hen past. Hiervoor is maatwerk nodig.

Plan voor meer regionale samenwerking

De komende maanden wordt de regionale samenwerking daarom versterkt. Dat gebeurt onder leiding van Ans Buys. In februari 2017 verschijnt een plan, waarin onder meer wordt aangegeven hoe de samenwerking kan worden vergroot. Ans Buys is voormalig directeur van Fontys Lerarenopleidingen Tilburg, oud-voorzitter van het directeurenoverleg van alle tweedegraads lerarenopleidingen (ADEF), en voormalig aanjager van de voorlopers. 

Bekijk hier de gehele voortgangsrapportage per agendapunt

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.