Oproep deelname aan 'Operatie Regels Ruimen'

Regeldruk is een veelvoorkomend probleem in het onderwijs. Uit het Meldpunt Regeldruk PO blijkt dat veel leraren worstelen met registraties die vanuit de scholen zelf komen, zoals groepsplannen en groepsoverzichten. 'Operatie Regels Ruimen' is een vervolgstap van dat meldpunt. Een goed gesprek op school over het nut van regels en afspraken kan de ervaren regeldruk op scholen sterk verminderen.

Daarom start het ministerie van OCW in januari 2017 met ‘Operatie Regels Ruimen’ op vijf basisscholen. Deze trajecten brengen leraren, bestuurders en schoolleiders van de vijf scholen met elkaar in contact. Samen gaan zij in gesprek over een belangrijke veroorzaker van regeldruk: registraties in de uitvoeringsketen.

Wie zoeken we?

Voor dit traject zoekt het ministerie van OCW scholen met lef die toe zijn aan verandering. Scholen die intern het gesprek aan willen gaan over de ervaren regeldruk in de uitvoeringsketen – en die daar open over willen zijn naar andere scholen. Leraren en schoolleiders helpen elkaar om het gesprek aan te gaan. Samen maken zij concrete afspraken om de regeldruk op hun school aan te pakken. Het is daarbij belangrijk dat er intern steun en tijd is voor dit traject in de vorm van vertegenwoordiging van een leraar en schoolleiding in de gesprekken.

Wat houdt het in?

Het traject start in januari 2017 en duurt 3 maanden. Tijdens die periode worden scholen begeleid door een extern bureau. Omdat iedere school andere behoeftes heeft, maakt het bureau in de trajecten gebruik van maatwerk. Het team van experts van Operatie Regels Ruimen bestaat uit een leraar en een schoolleider van een andere school. Daarnaast sluit een expert op het gebied van verandermanagement aan. Gezamenlijk nemen zij de structuur van de school onder de loep en kijken hoe makkelijker en efficiënter gewerkt kan worden, zodat er meer tijd overblijft voor lesgeven. De experts helpen schoolleiders en leraren dit in kaart te brengen. 

Deelnemende scholen zullen worden gevolgd door een camerateam tijdens deze operatie,  zodat andere scholen van hun ervaringen kunnen leren. Zo kunnen ook PO-scholen die niet meedoen actief aan de slag met het verminderen van regeldruk.

Geïnteresseerd?

U kunt onderstaand aanmeldformulier digitaal indienen tot vrijdag 2 december 2016 om 17.00u. Aanvragen die na deze datum worden ingeleverd, worden niet meer in behandeling genomen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze richten aan begeleidingregeldruk@minocw.nl.

Deelname aan Operatie Regels Ruimen

Functie(verplicht)