De Kritische Vrienden van de Lerarenagenda

Het was al aangekondigd in de Lerarenagenda: er komt een groep mensen uit de onderwijspraktijk om zowel initiatieven en ontwikkelingen, als knelpunten uit de praktijk van scholen en leraren zichtbaar te maken.

Zichtbaar voor wie? Voor de mensen binnen OCW die dat vervolgens kunnen koppelen aan beleid, en ook voor de mensen in het onderwijs die met dezelfde ontwikkelingen bezig zijn of tegen dezelfde knelpunten aanlopen.

Behalve hun eigen ervaring en netwerk brengen de kritische vrienden ook ervaringen uit schoolbezoeken mee. Vijf keer per jaar komen zij als groep, met de minister, de staatssecretaris en de inhoudelijk betrokken ambtenaren bij elkaar. Zij organiseren dan ook vaak een gezamenlijk bezoek aan een school of instelling en voegen vervolgens hun kennis en ervaring rond de verschillende agendalijnen samen.

Ook tussentijds bezoeken zij scholen of conferenties. U kunt hen hiervoor uitnodigen, bijvoorbeeld door het ‘doe mee-formulier’ in te vullen.

Leden Kritische Vrienden

 • Jelmer Evers, docent Unic
 • Renée van Eijk, leraar Combinatie 70, Rotterdam en voorzitter Leraren met Lef
 • Ferry Haan, docent Jac. P. Thijsse College, Castricum en publicist
 • Tingue Klapwijk, leraar bovenbouw Montessorischool Valkenbos, Den Haag
 • Jeanette van Ommen, opleidingsmanager DLE en TC, Alfa College Hoogeveen
 • Leo de Kraker, management coach vo
 • Ilja Klink, directeur De Nederlandse School
 • Bernie Kooistra, directeur Eenbesbasisschool St. Jozef
 • Dominique Majoor, interim-directeur onderwijs en bedrijfsvoering Radboud docentenacademie
 • Sjouke Wouda, hoofd afdeling Sociale Vakken Instituut Educatie en Communicatie
 • Marco Snoek, lector Leren en Innoveren HvA
 • Jaap Versfelt, directeur Stichting Leerkracht
 • Geert-Jan Wassink, coördinator Rijn IJssel Student Companies

Bezoeken Kritische Vrienden

Bezoek ROC Rijn Ijssel te Arnhem, september 2014, Leo de Kraker

Bezoek Cals College te Nieuwegein, februari 2014, Ilja Klink