Advies kritische vrienden lerarenopleidingen

Advies aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van kritische vrienden uit het werkveld ten aanzien van de lerarenopleidingen.