Passend onderwijs

Vooral Hogeschool Windesheim doet veel aan passend onderwijs op de lerarenopleidingen. Windesheim werkt hierin samen met de Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg (waarin alle soorten lerarenopleidingen samenwerken in passend onderwijs) en de WOSO-instellingen Hogeschool Utrecht en Fontys Hogescholen (deze instellingen verzorgen de master SEN).

De voorlopers gaan ervaringen delen en zichtbaar maken voor de andere instellingen en scholen.

Coördinator: Hogeschool Windesheim
Contacpersoon: Dolf van Veen (Windesheim)

Deelnemende organisaties:
• Hogeschool Windesheim
• Hogeschool Utrecht
• Fontys Hogescholen