ICT

Begin juli 2015 is de voorlopersgroep ICT van start gegaan. Er zijn verschillende goede initiatieven en voorbeelden van ICT in de lerarenopleiding. Zo digitaliseren lerarenopleidingen hun curriculum en zijn er experimenteerlabs waar po-, vo- en mbo-klassen onder begeleiding van hun leraar experimenteren met ICT-faciliteiten. Een goed voorbeeld hiervan is het iXperium van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

In deze voorlopersgroep worden best practices en kennis gedeeld rondom ICT. Denk aan  blended learning en lerarenopleiders stimuleren om meer ICT te gebruiken. De voorlopersgroep zet zich in voor professionalisering van lerarenopleiders en versterkt de relatie tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk.

Coördinatoren: Hogeschool Arnhem Nijmegen en Hanzehogeschool Groningen 
Contactpersoon: Marie-José Kuypers (HAN)

Deelnemende organisaties:

• Hogeschool Rotterdam
• NHL hogeschool
• Hogeschool Utrecht
• Windesheim
• Radboud Universiteit
• SURF

Donderdag 31 maart was de voorlopersgroep ICT te gast bij Hogeschool Windesheim in Lab21. Lees er hier meer over.