Begeleiding en beoordeling praktijkdeel opleiding, opleiden in de school

Bijna alle lerarenopleidingen zijn bezig met opleiden in de school, maar subthema’s waarop ze uitblinken zijn verschillend. Deze voorlopersgroep laat zien wat er gebeurt rondom opleiden in de school. De groep publiceert er onder meer over op deze website.

Een belangrijk onderdeel van de activiteiten is het verzamelen van goede voorbeelden, instrumenten, kritische succesfactoren en onderzoek. De voorlopersgroep deelt deze informatie met andere opleidingsscholen via steunpuntopleidingsscholen.nl.

De voorlopersgroep wil ook een top 10 van uitdagingen voor de toekomst benoemen en onderzoeken welke opleidingen hierin voorop lopen.

Coördinator: Hogeschool Arnhem Nijmegen
Contactpersoon: Aly Smelt (HAN)

Deelnemende organisaties:
• Hogeschool Arnhem Nijmegen
• Radboud Universiteit
• Marnix Academie
• Hogeschool Utrecht
• De Nieuwste Pabo