Mannen op de pabo

Fontys, Stenden en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden zijn de voorlopers van het traject ‘mannen op de pabo’. Ze onderscheiden zich van andere pabo’s, omdat ze een relatief hoog percentage mannen hebben. Tussen de 30% en 40% van de instromende pabo-studenten is man.

Daarnaast onderscheiden de voorlopers zich door hun intakeprocedures. Zo geven ze specifieke voorlichting gericht op mannen en voeren ze gesprekken met aankomende mannelijke studenten.
De voorlopers verzamelen en delen kennis en onderzoek. Ook vergelijken ze hun curricula en wisselen ze best practices uit. Vervolgens stellen ze een complete lijst op van ‘do’s en don’ts’ over hoe je meer mannen op de pabo krijgt. Deze lijst kan worden gedeeld met andere pabo’s.

De voorlopers organiseren op 15 oktober 2015 een evenement rondom het thema ‘mannen op de pabo’. Dan rijdt de ‘Veel Meer Meester!’-trein van Leeuwarden naar Eindhoven. Het wordt een fantastische dag voor alle pabo’s!

De treinreis staat in het teken van de mooie, innovatieve en bijzondere kanten van het beroep van de basisschoolleraar.

Doel is:
• Positief beïnvloeden van de publieke opinie over het beroep van leraar in het basisonderwijs, door te laten zien hoe veelzijdig en vernieuwend het moderne leraarschap is (inclusief ondernemerschap, onderzoek, technologie, nieuwe media en gaming).
• Aandacht genereren voor de campagne ‘Veel meer meester’!
• Meer jongens interesseren voor het beroep van basisschoolleraar en hen enthousiasmeren om naar de open dag van een van de pabo’s te komen.
• Meer diversiteit in de basisschool creëren met teams die een afspiegeling zijn van de samenleving.
Kijk voor meer informatie op www.veelmeermeester.nl

Coördinatie: Fontys Hogescholen
Contactpersoon: Astrid Venes (Fontys).

Deelnemende organisaties:
• Fontys Hogescholen (coördinator van deze voorlopersgroep)
• Stenden Hogeschool
• Noordelijke Hogeschool Leeuwarden