Kwaliteit lerarenopleiders

Deze voorlopersgroep wisselt kennis over de kwaliteit van lerarenopleiders uit. De Fontys Lerarenopleiding Tilburg is het verst gevorderd met een methode om kwalificatie-eisen te stellen aan lerarenopleiders. De Hogeschool Rotterdam is een voorbeeld op het gebied van collegiale consultatie.

De groep onderzoekt verschillende kwalificatie-eisen en hoe ze kunnen worden afgestemd met de VELON-beroepsstandaard en de VELON-registratie.

De voorlopersgroep Kwaliteit lerarenopleiders denkt ook na over een miniconferentie. Doel daarvan is de verbinding met andere ho-, mbo- en vo-instellingen te vergroten en (in afstemming met VELON) een bijdrage te leveren aan studiedagen en het jaarlijkse congres.

Coördintaor: Fontys Hogescholen
Contactpersoon: Anette de Ruiter (Fontys)

Deelnemende organisaties:
• Fontys Hogescholen
• Hogeschool Rotterdam
• Ipabo Amsterdam