Verhogen kwaliteit instroom

De voorlopersgroep ‘Verhogen kwaliteit instroom’ onderzoekt de rol van instroomeisen en selectie ‘aan de poort’.

Het doel is de kwaliteit van de instroom van leraren te verhogen. Deze voorlopersgroep wisselt kennis en ervaring uit over de instrumenten die je daarbij kunt inzetten en de effecten/effectiviteit daarvan.

Coördinator: Hogeschool Leiden
Contactpersoon: Robert Viëtor (Hogeschool Leiden)

Deelnemende organisaties:
• Hogeschool Leiden
• Universiteit Leiden
• Avans Hogeschool
• Hogeschool van Amsterdam
• Fontys Hogeschool
• Hogeschool de Kempel