Eindrapport geschiktheid leraar

Dit eindrapport van de Hogeschool van Amsterdam en Leiden Universiteit omvat een verkenning naar de wenselijkheid en mogelijkheid van selectie op geschiktheid voor het beroep van leraar en van verzwaring van vakinhoudelijke eisen voor de tweedegraads lerarenopleidingen.