Bildung

Deze voorlopersgroep wil bereiken dat alle lerarenopleidingen bildung hebben verankerd in hun opleidingen. Niet als een apart onderdeel in het curriculum, maar iets wat overal in terug komt. Hiertoe deelt de voorlopersgroep kennis over bildung.

Op 1 oktober 2015 organiseert de voorlopersgroep de Landelijke Bildungsconferentie voor lerarenopleiders. De betekenis van bildung voor lerarenopleidingen komt aan bod en good practices worden gedeeld. Ook worden de stappen voor samenwerking op het gebied van bildung vastgesteld en wordt een ‘inspiratieboekje’ uitgereikt. Wil je deelnemen? Inschrijven kan via de website van de bildungsconferentie.

Coördinator: Hogeschool Utrecht
Contactpersoon: Mathi Vijgen (HU)

Deelnemende organisaties:
• Hogeschool Utrecht
• InHolland
• Saxion
• Windesheim
• Hogeschool Arnhem Nijmegen
• Centre of Expertise Persoonlijk Meesterschap