Werkdruk: wat zijn volgens jou de knelpunten?

Als leerkracht in het basisonderwijs kan de werkdruk hoog zijn. Je kan veel tijd en energie kwijt zijn met de administratie, het invullen van formulieren en het bijhouden van lijstjes. Terwijl je eigenlijk bezig wilt zijn met de ontwikkeling van de kinderen in je klas. Het televisieprogramma De Monitor (KRO-NCRV) startte een onderzoek.

Kijk de uitzending van De Monitor terug

In de uitzending van 10 januari vertelden leraren over hun ervaringen met de administratiedruk. De uitzending van De Monitor over werkdruk in het basisonderwijs heeft veel losgemaakt bij leraren. Leraren herkennen zich in de verhalen over energievretende administratieve taken.

Staatssecretaris Dekker herkent die verhalen ook:  “Ik heb wel eens samen met leraren al hun lessenadministratie doorgenomen. Map voor map. Wat moeten ze vastleggen en van wie? En dat is een hele kluif. Je bent geen leraar geworden om de hele dag lijstjes en formulieren in te vullen. Als leraar wil je voornamelijk bezig zijn met de ontwikkeling van de kinderen in je klas. Ik sta nog steeds achter mijn uitspraak in de uitzending: Wees kritisch in wat je doet, leg alleen die zaken vast waar het onderwijs beter van wordt en vergeet de rest. Je hebt vaak veel meer ruimte dan je denkt.”

Klik hier om de uitzending van De Monitor terug te kijken.

Jouw knelpunten

Eind januari riep staatssecretaris Sander Dekker leraren in het basisonderwijs via Facebook en deze website op om zich bij hem te melden met concrete voorbeelden van administratieve werkdruk. Dit leverde ruim 200 reacties op, waarvoor veel dank! 

Oplossingen vinden

We gaan de reacties bundelen en maken een top 10 van meest genoemde voorbeelden. Tien docenten worden vervolgens uitgenodigd om samen met de staatssecretaris en de inspectie deel te nemen aan een interactieve werksessie rondom werkdruk. 

Discussieer mee

Je kunt nog steeds meedoen aan de discussie door hieronder een reactie plaatsen. Nieuwe reacties worden echter niet meer meegenomen voor de interactieve werksessie. NB: het kan even duren voordat je reactie zichtbaar wordt, omdat deze eerst worden nagelezen. Alleen ongepaste reacties worden niet geplaatst.

Contact

Met algemene vragen over wet- en regelgeving in het onderwijs kun je terecht bij de Rijksoverheid, via het contactformulier op rijksoverheid.nl of via het (gratis) telefoonnummer 1400. Heb je vragen over het onderwijstoezicht, dan kun je mailen met het Loket Onderwijsinspectie, of bellen via tel. 088-669 60 60, Loket Onderwijsinspectie. Dat kan ook voor signalen of klachten rond scholen.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

 • Ik wil zo graag na schooltijd tijd steken in het beredeneerd aanbod verbeteren van mijn kleutergroep. Zoveel plannen om de kinderen spelend te laten leren blijven door mijn hoofd spoken. Iedere dag weer. Ik baal er namelijk van dat ik daar niet aan toe kom doordat het registreren van alles zo veel tijd kost. Er is zoveel digitale rompslomp dat ik het overzicht niet meer heb. Groepsplannen, handelingsplannen, ouder/kindgesprekken, etc. en het slecht werkende Esis maakt het nog vermoeiender. En dan ben ik nog iemand met goede computervaardigheden. Ik sta nu 6,5 voor de klas en ik heb nu 2,5 jaar fulltime een eigen groep en ik houd het niet vol. Volle klassen, weinig ruimte, veel administratie verergeren dit.
  Het gevoel dat je altijd achter de feiten aanloopt overheerst enorm. En nee, dit los je niet op met korte termijn oplossingen bedacht door iemand die nauwelijks wat afweet van het leraarschap. Wel met investeren in het onderwijs op een goede manier.

  Van: Simone | 17-03-2016, 07:30

 • Oogmerk gelden die direct aan kinderen en/of leerkrachten per direct. Het Lumpsum systeem werkt ondoorzichtig. Veel geld dat in de klas hoort te komen, verdwijnt in bodemloze en/of niet inzichtelijke geldputten. Meer dan 2/3 deel van geld dat aan ICT-middelen besteed kan worden, vloeit weg naar vage doeleinden.
  Zzp'ers worden via bemiddelingsbureaus aangenomen voor tijdelijke langdurige vervanging, maar ze worden op tijd gedumpt om geen verplichtingen te krijgen. Prijskaartje:. één zzp'er kost 150% tot 170% van een normale leerkracht. Met als gevolg: minder geld voor leerkrachten, dus meer kinderen in de klas. Tussen 1 op 26 en 1 op 30 is tegenwoordige normaal. Gelukkig werken alle (zorg)managers 1 op 1 op hun PC om vrachten mailtjes met opdrachten de werkvloer op te sturen.

  Van: Juf G.E.L.D Kwijt | 28-02-2016, 23:12

 • Onzinnig dubbel werk per onmiddellijk stoppen. Diverse methoden leveren via digitale systemen automatisch kant en klare goede groepsplannen. Van het (zorg)management moeten die 3x3x4 per jaar weer geplakt en geknipt worden naar het leerlingadministrariesysteem.

  Van: Juf O.N. Zinnig-Werk | 28-02-2016, 22:57

 • Nog een paar ideeën:
  • Wees kritisch op de geldstromen die naar het SWV gaan; hoeveel hiervan is echt nodig, is financiering voor OOP-ers niet veel zinvoller?
  • gebouwen aanpassen; meer kleine ruimtes voor leerlingen die in groepjes begeleid worden op een rustige plek, meer specialisten in de school voor muziekonderwijs, creatief etc die projecten voor hun rekening nemen; kortom meer divers geschoold personeel die in verschillende ruimtes verschillende leerlingen kunnen opvangen/ cq begeleiden. Het leerstof-jaarklassen systeem vaker doorbreken door gebruik te maken van deze 'diensten', dat kan in het klassenmanagement ook een doelmatige inbreng leveren. Mogelijkheden creëren voor leerlingen die bijvoorbeeld 's ochtends meedraaien met taalles/ rekenles, maar in de middag gebruik moeten kunnen maken van een niveautje lager. Daarvoor moet je je ruimten en mensen creatiever kunnen inzetten.
  • Het onderwijs wordt overspoeld met maatschappelijke issues die allemaal in het lesprogramma een plek moeten krijgen; prima, het is allemaal belangrijk, maar wie beslist wat opzij geschoven kan worden? Ook het voorbereiden op al deze verschillende soorten lessen kost heel veel tijd. Wanneer scholen meer gebruik maken van ‘team-teaching’ kan tijd bespaard worden; leerkrachten specialiseren zich in een vakgebied en bieden hun les aan meerdere groepen aan, net zoals de vakleerkrachten dat doen.
  • Meer vakleerkrachten in school; meer gymlessen, en nu ook muzieklessen, zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling (niet alleen motorisch, sociaal etc maar ook voor de brein( en dus denk-)ontwikkeling, is gebleken. Stel hier wel vakmensen voor aan.
  • Betere ICT in het onderwijs: over het algemeen wordt nog vaak met meerdere systemen gewerkt, oude computers en weinig geschoolde ICT-ers die systemen koppelen, vereenvoudigen, efficiënter maken etc. Eén keer in de twee weken een ICT-er op school die alle ‘computer-klussen’ komt doen is echt te weinig!

  Van: Annelies ten Cate | 14-02-2016, 13:15

 • Een lijstje verzamelde ideeën:
  • Op het departement wordt teveel vanuit de eigen budgetten gedacht: wanneer is gebleken dat 1 op de 6 leerkrachten te maken krijgt met een burn-out kost dit een ander departement veel geld. Als het ziekteverzuim verlaagd kan worden bijvoorbeeld door inzet van meer ondersteunend personeel scheelt dit op het totale overheidsbudget.
  • Het traditionele onderwijssysteem dat over het algemeen in Nederland voor het grootste deel nog bestaat biedt te weinig ruimte voor vernieuwingen die passend onderwijs voorstaat: een vernieuwing in een oud systeem lukt niet goed. Onderzoek welke vernieuwende vormen van onderwijs wel ruimte geven voor ‘passend’ en financier scholen die zo’n vernieuwingsontwikkeling willen opstarten.
  • Voor het ontwikkelen van vaardigheden van de 21ste eeuw heeft het onderwijs de generatie jong afgestudeerden nodig: dit is de generatie die helemaal is opgegroeid in het digitale tijdperk en op een veel natuurlijker manier aansluit bij de kenniseconomie van nu. Echter: jonge leerkrachten worden in het diepe gegooid, krijgen te weinig tijd voor coaching in het vak waardoor hun kwaliteiten gemist worden, zij teveel door het primaire proces heen moeten ‘ploeteren’. Koppel jonge leerkrachten 1 of 2 dagen aan een ervaren leerkracht om het vak ‘af te kijken’ en financier dit. Hierdoor ontstaat meer congruent leerkrachtgedrag in een organisatie, jongere en ervaren leerkrachten leren van elkaar en er is ruimte voor het ontwikkelen van onderwijs dat beter aansluit bij de vaardigheden van de 21ste eeuw. Kortom: Het vierslag-leren niet alleen mogelijk maken bij studie master–sen maar ook toepassen in praktisch leren; twee dagen per week voor de groep, een 'oude' en een 'jonge' samen aan het werk.

  Van: Annelies ten Cate | 14-02-2016, 13:11

 • Veel werkdrukproblemen komen niet aan het licht omdat er zoveel parttime wordt gewerkt in het basisonderwijs. Heel veel juffen werken slechts 2 of 3 dagen en delen samen een klas met alle verantwoordelijkheden. In hun overvloedige vrije tijd zijn ze thuis bezig met allerlei 'leuke dingen' voor de klas. De directie prijst de aankleding van de klas, de uitdagende werkbladen en -vormen die thuis grondig zijn voorbereid. Pure liefdadigheid.
  Intussen moet de fulltimer (zijn ze er nog?) de kritiek aanhoren dat het in zijn/haar klas allemaal zo 'basic' is.
  Mijn conclusie is dat de parttime juffen grotendeels de oorzaak zijn dat het werkdrukprobleem niet wordt opgelost.
  Ze zijn ook niet bereid om in actie te komen, bah!

  Van: K. Meester | 13-02-2016, 11:35

 • Waar gaan we het zoeken in de werkdrukverlaging? Om te beginnen zijn onderwijs-mensen miljoenpoten; wat van bovenaf wordt gevraagd kneden we op één of andere manier in het overvolle programma en eigenlijk durven we niet goed prioriteiten te stellen want het ene onderzoek na het andere geeft aan wat zo ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van onze leerlingen, de burgers die in de toekomst onze maatschappij gaan vormgeven. Dit feit op zich geeft al veel psychische druk; het ene doen en het andere schrappen terwijl je het eigenlijk beide wilt doen! Een paar ideeën:
  Het vierslag-leren toepassen in praktisch leren in plaats van beiden studeren is ook een vorm van co-teaching; twee dagen per week voor de groep, een 'oude' en een 'jonge' samen aan het werk. Ook gebouwen aanpassen voor passend onderwijs; meer kleine ruimtes voor leerlingen die in groepjes begeleid worden op een rustige plek, meer specialisten in de school voor muziekonderwijs, creatief etc die projecten voor hun rekening nemen; kortom meer divers geschoold personeel die in verschillende ruimtes verschillende leerlingen kunnen opvangen/ cq begeleiden. Het leerstof-jaarklassen systeem vaker doorbreken door gebruik te maken van deze 'diensten', dat kan in het klassenmanagement ook een doelmatige inbreng leveren. Ik voorzie bij ons ook meer leerlingen die bijvoorbeeld 's ochtends meedraaien met taalles/ rekenles, maar in de middag gebruik moeten kunnen maken van een niveautje lager. Daarvoor moet je je ruimten en mensen creatiever kunnen inzetten.

  Van: Annelies ten Cate | 11-02-2016, 11:50

 • Waarom worden wij hier in Nederland gezien als robots.
  Ik bedoel hiermee dat iedereen niet kan rekenen door nu laag IQ.
  Hierdoor kan je geen mbo 2 niveau halen ,terwijl je een kei bent in het vak. Ik vind dit zeer jammer dat deze mensen niks kunnen opbouwen in Nederland, er zijn toch rekenmachines,waar zijn die dan voor? Dit voorbeeld heeft betrekking op mijn 18 jarige dochter. Die gelukkig door inzet en plichtgevoel een baan aangeboden heeft gekregen,zonder mbo diploma. Maar zou dit graag willen halen. En ik snap dat ze dan niet een functie kan uitvoeren waar rekenen van belang is, maar er zijn genoeg andere taken die ze wel goed kan uitvoeren. Wat denkt u bv aan dat beetje extra aandacht aan het bed,waar de verpleging helaas te weinig tijd voor heeft zo kan ik nog even doorgaan. Alsjeblieft overheid geef deze mensen ook een kans!

  Van: Kitty mol | 09-02-2016, 22:57

 • Waar wij op school werkdruk ervaren:
  1. Administratie
  2. Passend onderwijs, te veel niveauverschillen en gedragsproblematiek, meer overleg met externe instanties.
  3. Maatschappelijke problemen die op school opgelost moeten worden (opvoeding thuisschool).
  4. Inspectiedruk  opbrengsten
  5. Te veel taken en geen ondersteunend personeel voor huishoudelijke taken en kopieerwerk.
  6. Verwachtingen van ouders en mondige ouders (op een onprettige manier).
  7. Vergaderingen en overlegmomenten.
  8. Oudergesprekken en alle verslaglegging hiervan (en van incidenten).
  9. Nakijken
  10. Vol rooster, te weinig tijd om alles goed aan bod te laten komen.

  Van: Franciscus 3 | 05-02-2016, 17:40

 • Waar wij werkdruk ervaren:
  1. Administratie voor alle lln. Administratie  zorg en twijfel lln.
  2. Grote klassen met meer zorgleerlingen door passend onderwijs én leerlingen met onstabiele thuissituatie door o.a. meer scheidingen. Er is te weinig tijd voor extra begeleiding  extra handen in de klas nodig.
  3. Te weinig personeel, veel wisselingen  behoefte aan meer vaste contracten en de mogelijkheid om van duurdere, goede invalkrachten gebruik te kunnen maken. Nu kan het zo zijn dat een leerkracht met een duobaan met verlof gaat of langdurig ziek is en de leerkracht die het andere deel van de duobaan vervult, dit verlof/ziekte niet in mag vullen omdat hij/zij te duur is en er een ‘goedkopere’ startende leerkracht gekozen moet worden om in te vallen.

  Van: Franciscus 2 | 05-02-2016, 17:39

 • 1. Zorg voor zorgleerlingen (gesprekken/verlagen/ambulant e.d.)
  2. Werk dat blijft liggen door dingen die tussendoor komen (oudergesprekken, vragenlijsten voor externe instanties enz.)
  3. A. Verwachtingen van de ouders zijn (te) hoog.
  B. Administratie voor zorgleerlingen
  C. Er komt vaak iets bij in het takenpakket. Het zou fijn zijn als het minder in het basisonderwijs wordt gestopt.
  D. Het aanleveren van huiswerk en weektaak geven werkdruk.
  E. Te vaak invoeren van toetsresultaten op verschillende plekken/plannen (dit is niet d.m.v. een systeem aan elkaar gekoppeld).
  F. Grote groepen, dit geeft veel meer werk. (Nakijken, voorbereiden, rapporten maken, oudergesprekken, handelingsplannen).

  Van: Franciscus 1 | 05-02-2016, 17:38

 • Computers kosten ook erg veel tijd. De programma's die wij moeten gebruiken zijn niet voor iedereen snel en eenvoudig te begrijpen. Er gaat veel tijd verloren met bellen met de klantenservice en met proberen iets op de computer voor elkaar te krijgen. Ik vind het echt wel leuk om te werken met computers in het onderwijs en voor de administratie maar computers zijn vak oud en de ondersteuning te summier.

  Van: Judith | 05-02-2016, 00:02

 • Er wordt al heel lang geklaagd over werkdruk. Veel van mijn collega's hebben bij hun leidinggevenden, hun besturen aangekaart dat er teveel taken zijn. Ook op deze site wordt heel duidelijk gemaakt waar de schoen wringt. Daar wordt dus niet naar geluisterd. Het lijkt mij belangrijk om te onderzoeken waarom er niet geluisterd wordt. In ons bestuur is werkdruk geen thema bij de managementvergaderingen. Wie klaagt mag naar de cursus stressreductie. Het bestuur weet dat goed onderwijs staat of valt met de leerkracht voor de klas en daarom worden we bestookt met regels en gedragsvoorschriften en cursussen. Het bestuur heeft geld nodig voor salarissen van adviseurs, managers, studiedagen en studiereizen. De werkvloer is sluitpost. Daar moet steeds meer werk verricht worden door steeds minder mensen.

  Van: Judith | 04-02-2016, 23:55

 • Er is krimp in Nederland en dus ontstaan er hele kleine scholen, waar leerkrachten combinatiegroepen bedienen. Groep 1,2,3,4 allemaal bij elkaar in een lokaal. De leerkrachten van een kleine school moeten alle buitenschoolse activiteiten organiseren en zorgen dat de school positief in het nieuws komt. Zij moeten allerlei profileringsactiviteiten ontplooien en tegemoet komen aan de wensen van ouders.
  De oplossing is simpel: Scholen gaan samenwerken en niet wedijveren om de leerling. Geen verzuiling meer maar samenwerking. Dit moet van bovenaf geregeld worden.

  Van: Judith | 04-02-2016, 23:37

 • Mijnheer Dekker
  Basisonderwijs legt de BASIS! Voor een goed fundament, moet het beton goed zijn anders zakt het in elkaar en brengt bovenop een verzwakt fundament bouwen grote risico’s met zich mee. Pleeg dus geen roofbouw op het beton! Maar investeer in het beton en haal die middelen weg op hogere niveaus, want zij hebben minder middelen nodig als de basis goed is. Waardeer leerkrachten PO net als in VO.

  Wat heeft het PO nodig?
  a. Meer investeren in het BASISonderwijs
  b. meer ondersteuning binnen en buiten de klas (onderwijsassistenten, administratief medewerkers, concierges, vakdocenten…..maar dan wel met extra middelen en NIET budgetneutraal). ….maak Passend Onderwijs echt passend
  c. het aantal lesuren in balans brengen met de uren die ernaast gemaakt worden om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven of andersom. De leerkracht krijgt meer tijd om goede lessen te kunnen geven. Dit kan alleen als er meer middelen vrij komen vanuit Den Haag
  d. kleinere klassen
  e. Een overheid die weet hoe het er écht aan toe gaat in het basisonderwijs
  f. Een PO-raad die ons écht vertegenwoordigt

  Van: T. van Ginkel (vervolg) | 01-02-2016, 19:27

 • Een leidinggevende aan het woord…een reactie op de uitzending. Ten eerste”Het personeel doet er toe!!!” Goed dat er aandacht is voor de werkdruk is in het onderwijs. Zoek altijd naar efficiëntie!! Echter…..de cijfers dat 56% van de leerkrachten die bevraagd zijn een te hoge werkdruk ervaren is natuurlijk schrikbarend en een gegeven op zich (zeker als je dit afzet tegen de landelijke cijfers van 15% in andere beroepsgroepen) . In de uitzending komt passend onderwijs onvoldoende aan bod. Leerkrachten hebben onvoldoende tijd en middelen om écht kinderen goed te kunnen helpen. In de klas heb je alle niveaus in één lokaal voor je neus zitten en je moet ze allemaal ‘bedienen’ (afstemmen). Ga er maar aan staan!!! Dan moet je het enkel doen als leerkracht zelf zonder enige vorm van ondersteuning en zelfs in grote klassen. Daar zit ook werkdruk! Dit laatste is een schril contrast met het VO, waar veel meer ondersteuning is voor de leerkrachten in administratieve en huishoudelijke zaken. De reactie van de inspecteur in de uitzending verbaast mij. Hij wil het geen administratie noemen, maar we moeten wel aan kunnen tonen wat we doen met welke leerlingen (hoe noemen we het dan?). Hij geeft aan dat het geen dikke pakketten hoeven te zijn, maar kort en krachtig. Jammer dat in de uitzending niet gesproken wordt over het verschil in ondersteuning tussen primair onderwijs en andere vormen van onderwijs. De oproep van de staatssecretaris roept vragen op bij mij. Het gaat om het gesprek/dialoog met elkaar en de zinvolheid van administratief werk. De opmerking komt voort uit een onvolledig beeld over het primair onderwijs van onze staatssecretaris. Hij focust alleen op administratieve last en dat moet je dan maar niet meer doen als je de zin er niet van in ziet???? Ik heb mijn bedenkingen…….. Waar ik denk dat oplossingen liggen en de kwaliteit ten goede komt?

  Van: T. van Ginkel | 01-02-2016, 19:26

 • Wat fijn om hieronder de GROTE HERKENNING te lezen:
  Wanneer we kiezen voor passens onderwijs, moeten we het ook passend maken!
  JA, ik vind het geweldig om kinderen zoveel mogelijk met elkaar naar school te laten gaan. Ze kunnen van en met elkaar leren!
  JA, ik vind het belangrijk om daar goede plannen voor te schrijven!
  Maar...... we willen die plannen ook goed kunnen uitvoeren. En daar gaat het mis! Met zoveel verschillende hulpvragen in de klas, zowel op gedrag als op cognitie, schiet je voor iedereen tekort! (EN DAT GEVOEL GEEFT WERKDRUK!!!!!!)
  Er moet (HEEL VEEL) geld komen om passend onderwijs ook echt passend te kunnen maken. VOOR KIND EN LEERKRACHT !!
  Kleinere groepen en een onderwijsassistent bij iedere groep. Dus meer personeel!!! Zo kun je veel meer recht doen aan de hulpvragen van de kinderen. Je kunt ieder kind zo goed mogelijk begeleiden. En...zo heb je ook meteen meer personeel om alle neventaken onder te kunnen verdelen.
  Ook zou het goed zijn om binnen scholen speciale hulp te kunnen bieden voor de kinderen die we graag binnen de school willen houden. Te denken valt aan logopedist, orthopedagoog, speltherapie, etc.
  Wanneer je je gemaakte groepsplannen goed kunt uitvoeren en ALLE kinderen kunt bieden waar ze recht op hebben, dan zal het gevoel van WERKDRUK afnemen.
  Ik werk graag hard, maar het gevoel nooit hard genoeg te werken, is vreselijk!

  Van: anoniem | 01-02-2016, 17:23

 • Oplossing:
  Ga op zoek naar scholen in Nederland of elders, waar leerkrachten niet zo'n grote werkdruk ervaren, wel kwalitatief goed onderwijs bieden en een groep 'zorg'leerlingen bedienen die happy is en gewenste groei behaalt.
  Bekijk de gemene deler en geef dat recept. Bied rust , leiding en duidelijkheid aan de scholen. Niet voor 3/4 jaar, maar voor een lange periode.

  Paniekvoetbal in onderwijsland vraagt om leiding en rust.
  Niets mis met het streven naar onderwijskwaliteit.
  Natuurlijk ziet de onderwijzer ook het belang van zaken als:
  -Sterke leerkrachtvaardigheden en beheersing van het leerstofaanbod.
  -Kennen van de onderwijsbehoefte van de leerling en de groep.
  -Observaties, analyses van toetsen, gesprekken met leerling en ouder.
  -Doelgericht werken en deze doelen inplannen en evalueren.
  -Doorgaande lijnen in het onderwijsaanbod.

  Leerkrachten, interne begeleiders/ zorg coördinatoren, directies, onderwijsbegeleidingsdiensten, WSNS organisaties, vakspecialisten, methodes, wetenschappers, noem maar op, allen zoeken naar de juiste vorm om optimaal onderwijs te geven en dit zo compact mogelijk vast te leggen. (Want we willen ook echt het beste voor onze kinderen en als er geen bewijzen zijn lig je er uit. )
  Er is een wildgroei ontstaan van protocollen, observatiewijzers, analyses, handelingsplannen, analyses, evaluaties. Iedere school lijkt zijn eigen wiel uit te vinden. Hoe onproductief!!!
  Daarbij is er voor de leerkracht een enorme hoeveelheid aan taken en acties ontstaan die steeds maar groter wordt en die enkel te realiseren zijn als je structureel overwerkt en de rest van je leven verwaarloost.

  We missen:
  -Handen in de klas om alles te realiseren.
  -Een helder beleid zonder eeuwige vernieuwingen, met een leider met gevoel voor onderwijs op de werkvloer en stabiliteit.

  Van: Annemieke Versluis, 25 jaar onderwijservaring. | 01-02-2016, 13:13

 • Naast alle andere aanbevelingen die ik reeds gedaan heb, wil ik dit nog kwijt. De enorme toetsbatterij van Cito kan ontmanteld worden en daarmee ook de administratieve rompslomp die dit alléén al met zich meebrengt. Eén keer per jaar toetsen om je onderwijs te monitoren volstaat. De rest van het jaar monitoren we ons onderwijs (en onze leerlingen) dagelijks toch al. Dat is namelijk ons vak!

  Van: Marjolein Zwik | 01-02-2016, 12:41

 • Om mijn eerdere reactie compleet te maken. Onderstaande artikelen maken m.i. duidelijk waar de knelpunten liggen. En dat is meer dan regeldruk en administratieve taken. Er wordt veel meer werk verzet dan er in de normjaartaak past.

  http://wij-leren.nl/werkdruk-normjaartaak.php
  http://wij-leren.nl/40-urige-werkweek-werkdruk.php
  http://wij-leren.nl/werkdruk-werkgelegenheid.php

  Van: Marjolein Zwik | 01-02-2016, 11:52