Artikelen

Groepsplan is middel, geen doel

Begin april vond er een overleg plaats tussen staatssecretaris Dekker en veertien basisschoolleraren uit heel Nederland. Zij spraken daar over de ervaren werkdruk bij leraren, met name op administratief gebied. Het groepsplan kwam hierbij uitgebreid ter sprake als een van de bepalende factoren. Maar is een uitgebreid groepsplan eigenlijk wel verplicht?

Leraar met leerlingen

Geen verplichting

De onderwijsinspectie geeft aan dat gebruik van een groepsplan niet verplicht is. Het is een middel om structuur te geven aan het onderwijs op de school, maar geen doel op zich. En bij scholen die het gebruiken is de uitvoering van het plan van belang, de omvang ervan niet. 


Enkele leerkrachten gaven tijdens het overleg aan dat zij het ontwikkelen en bijhouden van het groepsplan als een enorme energievreter ervaren. Hier bleek echter ook dat er flinke verschillen zitten in de omvang van de plannen. Het ene plan past op een A4’tje, terwijl het andere plan meerdere pagina’s beslaat. 
 

Informatiebron

Hoewel het groepsplan dus niet verplicht is, zijn er veel scholen die er gebruik van maken. Bij deze scholen gebruikt de inspectie het plan als informatiebron, om te zien hoe de school het onderwijs vormgeeft. Het plan wordt dan ook niet beoordeeld of gecontroleerd, maar geeft de inspectie inzicht in de school, om zo een oordeel te kunnen geven over de uitvoering van het onderwijs. 
De inspectie benadrukt dat het niet om het plan op zich gaat, maar om de juiste uitvoering ervan. Er zijn genoeg scholen die uitstekend onderwijs bieden, zonder daarbij gebruik te maken van het groepsplan. Het plan is dan ook geen voorwaarde om goed onderwijs te geven.  

Werkdruk

Wanneer het opzetten en onderhouden van het groepsplan veel invloed heeft op de werkdruk bij leraren, is het zaak voor scholen om kritisch te kijken naar het gebruik van het plan. Een uitgebreid plan is absoluut geen eis van de inspectie. Scholen bepalen zelf of en hoe uitgebreid ze het plan maken, waarbij zowel een bondig als een uitgebreid plan prima werkbaar kan zijn.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.