Artikelen

Samenwerking lerarenopleidingen en scholen geïntensiveerd

De begeleiding van startende leraren is intensiever geworden, en de lerarenopleiding is hierbij meer betrokken. Dit blijkt uit de tussenmeting van de monitor naar de effecten  van de Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen.

Sinds 2013 ontvangen 61 samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen en scholen subsidie van het ministerie van OCW om de samenwerking in het opleiden van leraren te versterken. Hierdoor kunnen beginnende leraren effectiever zijn in hun beroepspraktijk en wordt onnodige uitval voorkomen. De subsidieregeling loopt tot juli 2017. 

De meting heeft betrekking op 32 samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs, 19 in het voortgezet onderwijs en 10 in het mbo. Zij werken aan de versterking van de algemene samenwerking en binnen de specifieke thema’s omgaan met verschillen tussen leerlingen, opbrengstgericht werken, pesten, betrokkenheid van ouders en de begeleiding van beginnende leraren.

De thema’s ‘opbrengstgericht werken’ en ‘omgaan met verschillen tussen leerlingen’ krijgen de meeste aandacht binnen de samenwerking. Uit de tussenmeting blijkt verder dat er meer aanpassingen zijn gedaan in het curriculum in de verschillende thema’s. Hierdoor is een beweging op gang gekomen. Ook is de communicatie tussen lerarenopleidingen en scholen en tussen scholen en besturen onderling verbeterd. 

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.