Meer masteropgeleiden en academici in het primair en voortgezet onderwijs

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraar. En die kwaliteit staat of valt weer met de opleiding, de ontplooiing en de ontwikkeling van de leraar. Docenten die zichzelf ontwikkelen, zijn docenten die leerlingen nog beter kunnen uitdagen. Met het versterken van hun kennis en vaardigheden kunnen zij leerlingen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Tegelijkertijd dragen leraren bij aan de kwaliteit en diversiteit van hun team. Een kwalitatief goed team draagt weer bij aan een professionele organisatie waarin samen leren centraal staat.

Welke mogelijkheden hebben leraren om een master te volgen?

Lerarenbeurs: De Lerarenbeurs bestaat uit twee onderdelen. De leraar ontvangt een beurs voor studiekosten en reiskosten. Elke leraar kan maximaal zevenduizend euro per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal zevenhonderd euro voor studie- en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

Eerst de Klas: Eerst de Klas is een meesterlijk traineeprogramma voor jonge academici, ontwikkeld door overheid, onderwijs én bedrijfsleven. Werken in het onderwijs, een intensieve opleiding tot topdocent én meedraaien in een leiderschapsprogramma dat is vormgegeven door de meest innovatieve en toonaangevende organisaties van Nederland.

Onderwijstraineeship: Het Onderwijstraineeship is een tweejarig leerwerktraject waarbij je direct start met een betaalde baan als docent op een middelbare school, een verdiepingsprogramma op maat krijgt aangeboden en een universitaire opleiding tot eerstegraads docent volgt.

VierSlagLeren: Het project VierSlagLeren slaat vier vliegen in één klap. Startende leraren vinden een baan en behalen een masterdiploma. Tegelijkertijd behalen ook zittende leraren een master. Samen werken ze aan de schoolontwikkeling en leren ze van elkaar.

Primair onderwijs

Binnen VierSlagLeren in het primair onderwijs volgen een startende leraar en een ervaren leraar als duo een masteropleiding. Beiden kunnen een lerarenbeurs krijgen, en voor beiden kan de werkgever subsidie voor studieverlof krijgen. Voor de ervaren leraar kan de werkgever 8 uur extra subsidie krijgen, via arbeidsmarktplatformpo.nl. Daar vind je ook meer informatie over VierSlagLeren in het po.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs volgen een startende leraar (met of zonder dienstverband) en een ervaren leraar als duo een bachelor- of masteropleiding in een ‘tekortvak’. De werkgever kan voor hen subsidie voor studieverlof krijgen uit de lerarenbeurs of via de zij-instroomregeling, als de starter nog geen onderwijsbevoegdheid heeft. De werkgever kan bovendien 6 uur per week extra subsidie voor de ervaren leraar krijgen, via voion.nl. Daar vind je ook meer informatie over VierSlagLeren in het vo.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.