Meer masters = meer diversiteit in het onderwijs

‘Uit onderzoek blijkt dat leraren een cruciale rol vervullen in goed onderwijs. Als je kijkt naar scholen die het goed doen, komt dat vaak door goede leraren. Door betrokken docenten, juffen en meesters die zich blijven ontwikkelen’.

‘Uit onderzoekt blijkt…’ Zo begint Cyrille van Bragt veel van haar zinnen. Als lector aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie volgt ze de nieuwste wetenschappelijke inzichten en theorieën op de voet. Maar het liefste deelt ze die met de praktijk: docenten en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo.

Cyrille van Bragt

Theorie en praktijk

In de masteropleiding ‘Leren en Innoveren’ (MLI) studeren leraren die hun eigen onderwijspraktijk willen verbeteren. ‘De leraren bepalen zelf waar ze zich op richten, binnen de criteria van de master. De een gaat aan de slag met klankontwikkeling bij kleuters, de ander met 'gamification' of beter gebruik van digiboards. Ze bekijken wat er aan onderzoek is gedaan, wat de best practices zijn en gebruiken dit in hun onderwijsontwerpen. Deze passen ze vervolgens toe op hun eigen werksituatie.

Het beste uit jezelf

De studenten vormen een gevarieerde groep: het zijn zowel starters als leraren met decennia ervaring. De reden waarom ze een master volgen verschilt echter niet zoveel. ‘Docenten willen het beste uit zichzelf halen, maar ook uit hun kinderen in de klas. Ze zoeken enerzijds zelf een nieuwe uitdaging, maar anderzijds ook oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk.’

Voor wie twijfelt

Het masteraanbod voor leraren is breed: je kunt je vakkennis verbreden, maar ook de diepte van de pedagogiek in. Voor wie twijfelt over een master heeft Cyrille een duidelijke boodschap: ‘Stel jezelf de vraag: waar gaat mijn hart nou werkelijk sneller van kloppen? Waar heb ik passie voor? Die intrinsieke motivatie helpt je om er écht voor te gaan.’

Diversiteit in schoolteams

Steeds vaker ontstaat een divers team van specialisten op school: de ene leraar is deskundig op gedrag, de ander heeft expertise in rekenen of taal en een volgende heeft zich gespecialiseerd in leren en innoveren. Volgens Cyrille is dat een goede zaak: ‘Onze samenleving is zo divers; dat zien we terug in iedere klas. Die diversiteit zou weerspiegeld moeten worden in het schoolteam.’

Schoolontwikkeling

Het moet vanzelfsprekend zijn om je te blijven ontwikkelen, vindt Cyrille. ‘Dat kan bijvoorbeeld met een master, maar ook door het volgen van één van onze ‘master classes’ of modules. En natuurlijk door van anderen binnen je team te (blijven) leren. Zoek de specialisten binnen je school op. Intern kennisdelen binnen een professionele leer- en werkgemeenschap levert vaak veel op en komt schoolontwikkeling ten goede.’

Professionaliseringsslag

Cyrille benadrukt dat ze niemand opleidt tot onderzoeker, maar wel tot goede, onderzoekende leraren. ‘Het gaat erom de kennis die er is te verbinden aan de onderwijspraktijk, zowel in je eigen klas als op schoolniveau. Leraren die een master hebben gevolgd, kunnen gefundeerd en beargumenteerd uitleggen waarom ze voor een bepaalde methode of aanpak kiezen, of waarom juist niet. Bovendien zorgen ze voor een grotere diversiteit in schoolteams. Steeds meer leraren kiezen voor een master: een duidelijke indicatie van de professionalisering in het onderwijs.’

Meer informatie

Doe een masteropleiding en draag bij aan je eigen ontwikkeling, die van de leerlingen en het lerarenteam. Bekijk de mogelijkheden tot het volgen van een master hier!

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.