De Promotiebeurs: een prachtkans om lesgeven en promoveren te combineren

Met de Promotiebeurs kun je als leraar promotieonderzoek doen, onderzoek dat je uiteindelijk verwerkt in een proefschrift. Het ministerie van OCW wil met de Promotiebeurs het aantal gepromoveerde leraren voor de klas vergroten en de aansluiting tussen universiteiten en scholen versterken. Ben jij straks één van deze leraren?

De beurs is beschikbaar voor bevoegde leraren uit het primair tot en met het middelbaar beroepsonderwijs, en leraren uit het hoger beroepsonderwijs. Door de Promotiebeurs kun je als docent tijd vrijmaken om te kunnen promoveren naast het werk. Je wordt vier jaar lang voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld, met behoud van salaris. Je school ontvangt een vergoeding om de vrijgestelde leraar te vervangen.

Van idee tot promotie in vijf stappen

  1. Bedenk een onderzoeksidee
  2. Zoek een promotor
  3. Stel een promotievoorstel op
  4. Download het aanvraagformulier op www.nwo.nl
  5. Dien je aanvraag in vóór 3 maart of begin september 2015

Samenwerking met promotor

Om voor een Promotiebeurs in aanmerking te kunnen komen, ontwikkel je zelf een onderzoeksidee. Vervolgens ga je – met dat idee – op zoek naar een promotor: een hoogleraar aan een Nederlandse universiteit die bereid is je te begeleiden bij je promotie. Samen met die hoogleraar werk je het idee uit tot een onderzoeksvoorstel. Dit voorstel lever je via een aanvraagformulier in bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Je kunt het aanvraagformulier downloaden van www.nwo.nl.

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

Een beoordelingscommissie beoordeelt alle aanvragen aan de hand van een aantal criteria.

Twee weken na de aanvraagtermijn hoor je of je aanvraag in behandeling wordt genomen.

Na een eerste selectie wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Zij presenteren hun voorstel aan de commissie.

Uit deze kandidaten wordt een definitieve selectie gemaakt van kandidaten die een Promotiebeurs krijgen.

Lesgeven en promoveren, hoe ziet dat eruit? Gaila en Gert-Jan vertellen

Gaila Jehoel: 'Verdieping van kennis draagt bij aan beter lesgeven'
'Mijn promotie zorgt ervoor dat ik mijn vwo-leerlingen beter kan begeleiden naar de universiteit.' Gaila Jehoel deed de Kunstacademie, studeerde Kunstgeschiedenis en geeft nu het vak Kunst aan de vwo-bovenbouw. Ze promoveert op de ontwikkeling van Nederlandse culturele netwerken in Italië. Het idee voor haar promotieonderzoek ontstond in Rome.

'Ik was daar voor mijn master en merkte hoe inspirerend contact met het wetenschappelijke veld is. Daar kwam ik ook de professor tegen die nu mijn promotor is. Hij stelde voor mijn onderzoek uit te breiden tot een promotie. Ik richt me op de ontwikkeling van Nederlandse culturele netwerken in Italië en vroege vormen van kunstmecenaat. Over de werkwijze van Nederlandse kunstenaars in het buitenland, zoals schilder Jan van Scorel, is weinig bekend.'

Gaila geniet ervan om op de universiteit mee te draaien. 'Ik ga er beter door lesgeven. Je verdiept je kennis, en verbanden worden beter zichtbaar. Als mentor gebruik ik mijn kennis van de universitaire structuur om leerlingen voor te bereiden op een overstap naar de universiteit.' Gaila waardeert de afwisseling tussen promotie en werk. 'Mijn leerlingen ontwikkelen zich in sneltreinvaart. Ik vind het mooi om bij te dragen aan die ontwikkeling en te zorgen dat ze hun talenten ontdekken.'

Ze vindt het goed dat docenten met de Promotiebeurs de kans krijgen om te promoveren. Toch zitten er ook nadelen aan.

'Als promovendus van buiten de universiteit moet ik veel zelf doen. Ik heb geen kantoor op de universiteit en niet automatisch toegang tot de faciliteiten. Zo is een studentenkaart wenselijk, bijvoorbeeld voor toegang tot Italiaanse archieven. Als buitenpromovendus moet je daarom extra gemotiveerd zijn.'

Andere docenten raadt ze aan om te investeren in het voorbereidende onderzoek en contacten met de universiteit.

'Je moet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied en weten hoe je een onderzoek presenteert en welke regels er gelden. Promotievoorstellen van anderen kunnen je daar zeker bij helpen!'

Gert-Jan Veerman: 'Mijn onderzoek geeft hbo-studenten nieuwe inzichten'
'Kies een onderwerp dat maatschappelijk relevant is en dat dicht bij je ligt om optimaal te genieten van de Promotiebeurs.' Dat is het advies van Gert-Jan Veerman die aan de Universiteit van Amsterdam promoveert op de etnische samenstelling van groepen. Op de werkvloer geeft hij onderwijskunde aan pabo-studenten.

Gert-Jan werd getriggerd tot zijn onderzoek door de rede van Jaap Dronkers over de invloed van etnische diversiteit op leerprestaties. 'In de praktijk is de rol van diversiteit niet zo zwart-wit. De etnische diversiteit is van invloed op de ontwikkeling van de groep, soms ook in positieve zin. Het zit complex in elkaar en als leraar vind ik het belangrijk om te weten wat er echt gaande is.' Gert-Jan Veerman Als leerkracht brengt Gert-Jan zijn actuele kennis direct in bij colleges. 'Onlangs nog over de trend van opbrengstgericht onderwijs naar aanleiding van de publicatie van CITO-scores door RTL Nieuws. Het promoveren maakt je specialist en je kunt studenten kritischer leren kijken. Ik merk dat zij het waarderen als je meer over de achtergrond weet. Mijn werk in het hbo biedt kansen om mensen op te leiden. Ik leg de verbinding tussen het hbo en de universiteit.'

Hoe mooi ook, de combinatie werken-promoveren heeft ook een nadeel. 'Vanwege onderwijstaken is het lastiger om te reizen. Een promotie heeft toch een internationaal karakter en ik kan niet zomaar een langere periode weg. Dat los ik op door naar conferenties te gaan.'

Van zijn promotoren krijgt Gert-Jan veel ondersteuning. 'Ik kan altijd contact opnemen en we komen regelmatig bijeen met onderzoekers die met vergelijkbare thema’s bezig zijn.'

Gert-Jan denkt dat zijn onderzoek ook bijdraagt aan de maatschappelijke discussie. 'Het hele zwart-witdenken vanuit alleen het percentage allochtone leerlingen en de invloed op schoolresultaten zal opschuiven. De ene zwarte school is qua etnische diversiteit de andere niet. Ik informeer ook graag een breder publiek. Op school heb ik al gezien dat de discussie en resultaten leiden tot nieuwe inzichten bij studenten!'

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.