Toelating pabo? Je staat er niet alleen voor!

Deze maand schenken we op de lerarenagenda veel aandacht aan de aangescherpte toelatingseisen voor de pabo. De jongeren die de komende jaren afstuderen hebben hun profiel of opleidingskeuze nog niet af kunnen stemmen op de nieuwe toelatingseisen. Daarom is er voor hen een (gratis) ondersteuningstraject ontwikkeld. Jacqueline de Schutter is projectleider van het ondersteuningsaanbod: de ideale persoon om al onze vragen aan te stellen.

Lesmateriaal & les in de buurt

Wat houdt het ondersteuningsaanbod precies in?
Jacqueline de Schutter organiseert het ondersteuningsaanbod. Jacqueline:

'Het ondersteuningsaanbod bestaat uit twee delen:

  • Leermiddelen die speciaal voor de toelatingstoetsen zijn ontwikkeld (of bijgesteld). Inclusief voorbeeldtoetsen, een toets van de dag en een e-learning-pakket.
  • Een ondersteuningsaanbod in de vorm van lessen, intensieve vakantiecursussen, vragenuurtjes en zelfstudie met begeleiding. Het aanbod verschilt per regio. In iedere regio is er een regionale projectleider (vanuit een pabo) die in overleg met de mbo- en havo-opleidingen in de regio (en de pabo’s in de regio) het ondersteuningsaanbod organiseert.'

Onderwijsinstellingen informeren en werken actief mee

Welke onderwijsinstellingen hebben met het ondersteuningsaanbod te maken?
'Dat zijn in ieder geval de mbo-scholen en havo-opleidingen. Zij hebben studenten en leerlingen in huis die naar de pabo willen en dan geconfronteerd worden met de nieuwe toelatingseisen. De bedoeling is dat zij deze aspirantpabo-studenten informeren, verwijzen naar het ondersteuningsaanbod en er – waar mogelijk – aan meewerken.

'Verder hebben alle pabo’s er natuurlijk mee te maken. De meesten werken actief mee aan het ondersteuningsaanbod door docenten en lesruimte ter beschikking te stellen.'

Goede samenwerking pabo's en mbo's essentieel

'De meeste mbo-trajecten zijn al in september 2014 gestart, en duren tussen de achtentwintig en tweeëndertig weken. Mbo'ers volgen meestal zes extra uren per week (twee uur per vak) les. Dat is een zware belasting in een afstudeerjaar.

'Toch zijn er veel trajecten die goed lopen. Mbo’ers houden het het beste vol in regio’s waar een nauwe en goede samenwerking is tussen de pabo’s en de mbo-scholen in de regio.

'Voor havisten starten de meeste trajecten vanaf januari 2015. Hier gaat het vooral om minder intensieve cursussen (qua lesuren), begeleide zelfstudie en intensieve, korte cursussen in vakantieperiodes - bijvoorbeeld ook na het havo-examen.'

Niet altijd rozengeur en maneschijn

Wat vinden de mbo'ers en havisten van de toelatingseisen?
'De meeste mbo-studenten en havisten vinden het niet eerlijk dat deze toelatingseisen zo snel ingevoerd worden. Verder blijkt uit hun score op de voorbeeldtoetsen dat zij de leerstof moeilijk vinden. Ze zijn daarom wel blij met het ondersteuningsaanbod.'

Liep je tijdens het organiseren van het aanbod tegen lastige zaken aan?
'Zeker. Het is moeilijk om de héle doelgroep van aspirant-pabostudenten te bereiken. 'Ook is het lastig om effectieve ondersteuning te organiseren voor mbo-studenten die pas laat in het schooljaar voor de pabo kiezen. Het bijspijkeren is voor hen lastiger dan voor havisten - die hebben de vakken tot en met hun derde jaar gehad en halen de kennis dus sneller op.'

Aspirant pabo-studenten kunnen nu kiezen

Waar ben je trots op?
'Ik ben er trots op dat het is gelukt om - onder flinke tijdsdruk - de ondersteuningstrajecten voor mbo-studenten op poten te krijgen. We hebben het voor elkaar gekregen dat mbo-studenten vanaf de zomer van 2014 in het hele land terechtkunnen voor ondersteuning.

'Verder hebben we het in een paar maanden voor elkaar kregen dat het ondersteuningsmateriaal niet alleen aansluit bij de leerdoelen voor de toelatingstoetsen (natuurlijk de eerste vereiste), maar ook nog eens heel gevarieerd is. Aspirant pabo-student kunnen kiezen uit:

  • Verschillende boeken (met aanvullend digitaal katern)
  • Gratis online leermaterialen
  • Een compleet e-learning pakket.

'Om hun opgedane kennis te testen kunnen zij een (gratis) toets van de dag maken (vier vragen + antwoorden per vakgebied per dag), en zij kunnen voorbeeld-toelatingstoetsen maken (ook ontwikkeld door Cito).'

Jacqueline:
'En dan is er tot slot de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl, waar alle informatie over de leermiddelen en het ondersteuningsaanbod verzameld is. Op deze website ben ik ook trots, want gemiddeld maken hier ruim vijfduizend mensen per maand gebruik van.'

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.