Ben jij klaar voor de pabo? Negen vragen over de toelatingseisen

Je wilt leraar worden. Je zit in je laatste jaar havo, mbo of vwo, dus volgend jaar ben je klaar voor de pabo. Toch? Of niet?

Vanaf volgend jaar is een havo- of mbo-diploma alleen niet genoeg voor je toelating op de pabo. Je moet ook beschikken over basiskennis op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Je kunt op verschillende manieren laten zien dat je die kennis in huis hebt: door middel van toelatingstoetsen, of met bepaalde vakken op je diploma.

Je voldoet aan de toelatingseisen als je geslaagd bent voor je havo-diploma en eindexamen hebt gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, natuurkunde of nlt (natuur & techniek). Zo niet, dan moet je voor de ontbrekende kennisgebieden een toelatingstoets doen. Vwo’ers zijn uitgezonderd voor de toelatingseisen, omdat wordt verwacht dat zij eventuele achterstanden zelf kunnen inlopen.

Waarom toelatingseisen?

Als je aan de toelatingseisen voldoet, weet je dat je goed voorbereid aan de pabo begint. Dan heb jij namelijk de basiskennis en -vaardigheden in huis, die je nodig hebt om de pabo met succes af te kunnen ronden. En tijdens je opleiding kan je je richten op hoe je een goede leraar wordt, in plaats van dat je veel (extra) tijd kwijt bent aan het bijspijkeren van basiskennis.

Wat is het niveau van de toets?

Het niveau van de toetsen is vergelijkbaar met het niveau van havo 3/vmbo-t 4.

Hoe ziet de toets eruit?

Elke toets bestaat uit zestig vragen en duurt anderhalf uur. Als je een dyslexieverklaring hebt, krijg je een half uur extra om een toets te maken.

De toetsen zijn digitaal. De uitslag van een toets blijft anderhalf jaar geldig.

Wanneer moet ik de toets doen als ik in september 2015 wil beginnen?

Er zijn vier toetsperioden, waarvan de laatste alleen voor herkansingen is.
Je kunt de toetsen verspreiden over verschillende periodes. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om elke periode één toets te doen.

De precieze data kunnen per pabo en regio verschillen, maar vallen altijd in de volgende vier periodes:

  • Periode 1: 7 april tot en met 13 april 2015
  • Periode 2: 8 juni tot en met 13 juni 2015
  • Periode 3: 13 juli tot en met 18 juli 2015
  • Periode 4: 17 augustus tot en met 19 augustus 2015
    (uitsluitend en alleen voor herkansers uit periode 3)

Wat moet ik doen als ik niet slaag voor de toets?

Je mag één van de vakken waarvoor je de toets niet hebt gehaald herkansen. De herkansing valt in de aansluitende toetsperiode.

Als je voldoet aan twee van de drie toelatingseisen (en dus voor het derde vakgebied de toets niet hebt gehaald), kán de pabo je uitnodigen voor een assessment. Dat verschilt per pabo, dus neem voor meer informatie contact op met pabo waar je je heb aangemeld.

Waar kan ik hulp krijgen om me zo goed mogelijk voor te bereiden?

Hulp is er in verschillende vormen:

  • Je kunt een ondersteuningstraject volgen. Meer informatie vind je op Goed voorbereid naar de pabo. Daar kun je je ook inschrijven.
  • Drie uitgevers hebben studiemateriaal ontwikkeld waarmee je jezelf kunt voorbereiden. Het leermateriaal dekt de leerdoelen voor de drie vakgebieden, en bestaat uit studieboeken en online leerstof.

Hoe weet ik dat ik klaar ben voor de kennistoetsen?

Je kunt je kennis testen door voorbeeldtoetsen te maken. Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je (voorbeeld)toetsvragen per vakgebied. Je kunt je ook aanmelden voor de toets van de dag, zodat je elke dag een mail met vier meerkeuzevragen ontvangt om te oefenen.

Hiervoor heb je een (gratis) Entree-account nodig, dat je zelf kunt aanvragen op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Wat voor soort vragen kan ik dan verwachten?

Een voorproefje: weet je bijvoorbeeld het antwoord op de volgende vragen?

aardrijkskunde:

Van de website van Greenpeace: 'De aarde heeft in haar lange geschiedenis warmere en koudere periodes gekend. Nu echter leven we in een unieke periode: één soort, de mens, blijkt in staat om het klimaat te veranderen door massaal fossiele brandstoffen te verbranden en oerbossen te vernietigen.'

Wat is een gevolg van het handelen van de mens waar in dit artikel naar verwezen wordt?
A. de versnelde afkoeling van de aarde
B. de vervuiling van de bodem
C. het broeikaseffect

geschiedenis:

In Nederland mochten er in de jaren '70 van de regering gedurende een bepaalde tijd op zondag geen auto's rijden. De reden was dat er een tekort was aan benzine. Wat was de oorzaak van dat tekort?
A. de Arabische landen straften Nederland door geen aardolie meer te leveren
B. de toen bekende oliebronnen waren uitgeput en nieuwe bronnen waren nog niet aangeboord
C. doordat auto's toen veel minder zuinig waren, waren de benzinevoorraden opgeraakt
D. door een staking van de chauffeurs van tankauto's werden benzinepompen niet meer aangevuld

natuur & techniek:

Bij welke schijngestalte van de maan kan een maansverduistering plaatsvinden?
A. bij nieuwe maan
B. bij volle maan
C. bij het eerste of het laatste kwartier
D. dat is elke keer weer anders

(Deze vragen komen uit de voorbeeldtoetsen op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl, waar je ook je antwoorden op bovenstaande vragen kunt checken.)

Wat zijn de kosten?

Deelname aan het ondersteuningsaanbod is gratis. Ook al het online lesmateriaal op Studio pabo is gratis, evenals de dagelijke oefentoetsen.

Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je een overzicht van de kosten van overig lesmateriaal zoals boeken en licentiecodes.

Hou www.goedvoorbereidnaardepabo.nl in de gaten. Daar volgt binnenkort meer informatie over de toetsmomenten, eventuele herkansingen en praktische informatie.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.