Blog: Op naar elke dag een beetje (beter) beroepsonderwijs

Minister Bussemaker eindigde haar rondgang langs de lerarenopleidingen aan hogeschool Fontys in Eindhoven. Een bezoek dat in het teken stond van opleiden voor het beroepsonderwijs. ‘Onderwijs dat zich in deze tour onderscheidt door de praktijkcomponent’, aldus de minister.

Leraar van het jaar Marloes van der Meer aan het woord
Marloes van der Meer, mbo-docent Pedagogiek & Omgangskunde

Als oud-Leraar van het Jaar voor de sectie mbo was dit bezoek de slagroom op de taart die de rondgang lerarenopleiding voor mij tot nu toe was. Vanuit mijn ervaring in deze sector was ik ontzettend benieuwd naar mooie (nieuwe) initiatieven rondom samenwerking tussen opleiding en praktijk en 'good practices' van de professionalisering van docenten om hen beter voor te bereiden en/of te ondersteunen bij de specifieke uitdagingen die het mbo biedt. 

Topsport

Een docent in het beroepsonderwijs moet niet alleen een link kunnen leggen tussen de beroeps- en onderwijspraktijk, ook moet de leraar – gezien de brede variëteit van uitstroomrichtingen en -niveaus - pedagogisch en didactisch bijzonder goed onderlegd zijn. ‘En dat is topsport’, werd in één van de sessies gezegd. 

Mix

Om deze ‘topsport’ goed uit te kunnen oefenen, lijkt een mix van ‘second career teachers’ en ‘klassiek opgeleide docenten’ nodig te zijn, die elkaar aanvullen en versterken. Dit vraagt om maatwerk, waarbij kwaliteiten van aankomende/startende docenten het uitgangspunt zijn. Ook zijninductietrajecten nodig, waarbinnen verschillende rollen in het beroepsonderwijs verkend kunnen worden en waarin de docent zich kan specialiseren door verdere scholing.

Aantrekkingskracht

Tijdens de sessies werd meerdere malen genoemd dat maar weinig docenten tijdens hun opleiding bewust kiezen voor het beroepsonderwijs. De onbekendheid van het beroepsonderwijs wordt hiervoor als reden aangedragen: ‘Veel studenten aan de lerarenopleiding hebben zelf de havo of het vwo en later het hbo of het wo doorlopen. Ze kennen het (v)mbo niet.’ Ook voor lerarenopleiders is het mbo vaak onbekend gebied. ‘Lerarenopleiders moeten ambitie uitstralen richting het (v)mbo. Daarom is het belangrijk dat zij de context leren kennen. Het werken in duo’s, waarin docenten uit het (v)mbo en het hbo samenwerken, biedt hiervoor een mooie oplossing.” 

Samenwerking

Docenten in het (v)mbo hebben als ‘extra’ taak om de connectie te leggen tussen het onderwijs en het werkveld. Dit vraagt om continue uitwisseling tussen de (v)mbo-docent en het bedrijfsleven. Een uitwisseling die - zo vertelde een ondernemer - ‘maar lastig op gang komt’. Er moet binnen de lerarenopleiding meer aandacht komen voor deze samenwerking. Verplichte stages als onderdeel van de lerarenopleiding worden als mogelijke oplossing genoemd. Shauna Plompen, docent op het mbo, ziet hierin echter geen oplossing: ‘Het gaat erom dat je als docent continu geïnteresseerd en onderzoekend bent richting het werkveld. Deze houding zou tijdens de lerarenopleiding (verder) ontwikkeld moeten worden.’

Verantwoordelijkheid

Ook stelde de minister tijdens dit bezoek de vraag welke verantwoordelijkheid bij welke betrokkene ligt en wie welke actie in gaat zetten. De complexiteit van het beroepsonderwijs is hoog: er zijn vele stakeholders en verschillende uitstroomrichtingen en – niveaus die een oplossing moeten bieden voor eerdergenoemde vraagstukken. Het lijkt daarom evident dat alle betrokkenen zich verantwoordelijk voelen, deze verantwoordelijkheid bespreekbaar maken en elkaar op deze verantwoordelijkheid aanspreken. Zodat acties opgezet worden vanuit samenwerking en verbinding. 

Elke dag een beetje beter

Ik heb mijn bezoek met veel inspiratie, nieuwe ideeën en nieuwe vragen afgesloten. Ik denk dat er vanuit dit mooie initiatief - waarin docenten, studenten en belangrijke stakeholders hun stem konden laten horen - mooie dingen zullen ontstaan. Op naar elke dag een beetje beter (beroeps)onderwijs dat we samen, in verbinding, ontwikkelen.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.