Snel bijscholen in wis- of natuurkunde met Mastermath of Natk4all

Heb jij nog geen eerstegraads bevoegdheid voor het vak wiskunde of natuurkunde, maar wil je die wel halen? Of heb je een vakdeficiëntie weg te werken? Volg dan cursussen op maat via Mastermath of Natk4all! De modules zijn ook geschikt voor bevoegde docenten die hun vakkennis willen verrijken.

Logo's van Mastermath en Natk4all

De twee programma’s zijn bijvoorbeeld geschikt voor docenten die al een ander vak geven, of alleen een tweedegraads bevoegdheid hebben voor wiskunde of natuurkunde. Maar ook voor academisch opgeleide bèta’s (met bijvoorbeeld een achtergrond in techniek) die de overstap naar het onderwijs willen maken.

Ik wil eerstegraads docent wis- of natuurkunde worden

  • Ga voor meer informatie naar Mastermath of Natk4all
  • Neem contact op met een universitaire lerarenopleiding
  • De opleiders kunnen adviseren welke cursussen je moet volgen voor je bevoegdheid

Ik ben eerstegraads docent wis- of natuurkunde en wil me verdiepen

  • Kies een cursus die jou interesseert
  • Bijvoorbeeld de examenonderwerpen
  • Vraag bij je school na of de cursus wordt vergoed uit je opleidingsbudget

Aanpak lerarentekort

Mastermath en Natk4all zijn opgericht door de negen universitaire lerarenopleidingen. Het doel is om het tekort aan eerstegraads docenten terug te dringen. Daarom worden beide initiatieven ondersteund door het ministerie van OCW. 

Alle leraren bekwaam en bevoegd

De twee programma’s dragen bij aan agendapunt 6 uit de Lerarenagenda: alle leraren bekwaam en bevoegd. Leraren leren zelf voortdurend bij, en laten deze ontwikkeling ten goede komen aan hun leerlingen en collega's.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.