Video: hoe verklein je de stap van pabo naar lesgeven?

De stap van pabo naar lesgeven wordt vaak als groot ervaren. De Nieuwste Pabo heeft daarom een speciaal opleidingstraject opgezet: opleiden in de school. Groepjes studenten lopen vier jaar lang stage en werken intensief samen met elkaar, de leraren en de opleiders. Wat zijn hun ervaringen?

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

  • Hier is sprake van Boundary Crossing. Een systematiek die letterlijk over de grenzen van instituties heen gaat. Waar leerlingen, docenten-in-opleiding, docenten en docenten-opleiders samen op leren.
    In een vorige reactie ging ik in op de gescheiden werelden van onderzoekers en docenten op scholen. In het kader van onderzoek is een vergelijkbare aanpak mogelijk: daar waar docenten mede-onderzoeken en onderzoekers mede-interacteren in de lesgeefsituaties is ook boudary crossing te implementeren.
    Op instelling niveau moet in beide gevallen naast organisatorische veranderingen tevens in het mentaal handelen een slag worden gemaakt. Een middelpunt gecentreerde ambitie (a) geeft richting aan welke eigen organisatie interne veranderingen men wil doorvoeren (b). Pas daarna hebben boundary-crossed scenario's een duurzame kans van slagen.

    Van: Hans Pollen | 16-06-2015, 22:46