Blog Titia Bredée: Persoonlijk Meesterschap

Minister Bussemaker startte haar rondgang langs de lerarenopleidingen aan de Hogeschool Leiden: 'Goed onderwijs begint bij goede leraren, goede leraren beginnen bij goede lerarenopleidingen'. In haar openingswoord legde de minister de nadruk op het onderwijs dat al goed is en onderstreepte ze dat zij dit graag samen met de lerarenopleidingen en het werkveld verder wil verbeteren. 

Bildung en responsiviteit

Leraren ziet ze als waardendragers in onze pluriforme samenleving. Op deze eerste dag waarin Bildung en responsiviteit centraal stonden, zei ze: 'Bildung is voor mij de combinatie van wat onderwijs aan kennis, persoonsvorming en socialisatie mee moet geven.' Collegevoorzitter Kristel Baele gaf dat inhoud door Bildung te vertalen naar beroepsbildung. Hoe staan leraren in hun praxis? Het leraarschap is niet statisch maar dynamisch, want de omgeving verandert ook.'

Persoonlijk meesterschap

Heel mooi vond ik hoe Anne Spoelstra, opgeleid aan de Marnix Academie, dat leren verwoordde in 'persoonlijk meesterschap' waarmee ze haar eigen profiel kon aanvullen op de opleiding. Op de Marnix worden pabostudenten opgeleid in de 7 SBL-competenties en in één competentie over persoonlijke inspiratie. Waar haal je als toekomstig leraar de inspiratie vandaan om ook zelf anderen te inspireren en uit te groeien tot persoonlijk meester?

Anne werd in haar studie uitgedaagd te laten zien wie ze was en waarom ze voor het vak van leraar had gekozen. Als je dat eenmaal hebt geleerd komt er ruimte voor thema’s als diversiteit en burgerschap. 'Je komt als leraar in een drukke wereld terecht en het is belangrijk dat je dan weet waar je voor staat. Ik sta voor goed onderwijs. En ik wil als leraar elke dag een beetje beter worden.'

Basiskennis

We waren het er aan tafel over eens dat je basiskennis van de vakken moet hebben om de stap naar persoonlijk meesterschap te kunnen maken. Het meer geïntegreerde, het zoeken van de uitdaging, het stellen van kritische vragen, een minor in het buitenland, dat doe je in combinatie met een stevige kennisbasis. 

Schoolomgeving

Eenmaal als leraar op school is het belangrijk dat je goed wordt opgevangen, in het begin het liefst een vaste klas krijgt en samen met andere leraren kunt praten over je vak. Bildung is dan ook niet alleen persoonlijke ontwikkeling, maar staat altijd in dynamische relatie tot de schoolomgeving. 

De Jongens van de Tekening

De aanwezigen spraken vol lof over de regio's Den Haag en Amsterdam waarin hogeschool en werkveld samen het junior-leraarschap vormgeven. De Jongens van de Tekening vatten het samen door een stoere jonge leraar (m/v) met een innerlijk kompas als kloppend hart middenin de school en de samenleving te tekenen.

Vasthouden en versterken

Bildung en persoonlijk meesterschap zijn daarmee een integraal onderdeel van de opleiding én van het leraarsvak. Het is de taak van de lerarenopleiders en de schoolbegeleiders om het persoonlijk meesterschap, zoals dat van de studenten van Hogeschool Leiden die tafelvoorzitter waren, vast te houden en te versterken tijdens hun studie en straks als leraar.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

  • Mooi! Kennis overbrengen en van jezelf leren, ook meesterschap. Kinderen zullen actiever luisteren naar iemand die zelf scherp en kritisch is, het vak verstaat, iedere dag weer.

    Van: Barbara Rouwendal | 13-07-2015, 00:40