Rondgang langs de lerarenopleidingen

Leraar word je niet zomaar. Het is een prachtig vak. Maar het is ook een complex vak, dat hoge eisen stelt. En dat van iedere leraar de bereidheid vraagt om ook zélf te blijven leren. We weten dat goed onderwijs begint bij goede leraren. En goede leraren beginnen bij goede lerarenopleidingen. Kennis en vaardigheden vormen altijd de basis, het uitgangspunt. Omdat kennis steeds sneller vernieuwt en veroudert, zal het hoger onderwijs, naast kennis en expertise, meer aandacht moeten besteden aan socialisatie (leren voegen in sociale verbanden) én persoonsvorming (onafhankelijk creatief denken en doen). Het gaat om een goede balans tussen deze onderwijsdoelen, waarbij bildung méér centraal komt te staan als een rode draad binnen de opleidingen.