Rondgang

Opleiders hebben de sleutel in handen om nieuwe generaties voor te bereiden op hun plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De lerarenopleidingen moeten daarom nú de leraar van de toekomst, dus de huidige studenten aan lerarenopleidingen, opleiden. De lerarenopleidingen spelen daarom een belangrijke rol in de realisatie van de Lerarenagenda.

Vier bijeenkomsten

De lijnen in de Lerarenagenda volgen de loopbaan van de leraar. Lerarenopleidingen spelen een grote rol in de fase van de opleiding, in het aanbieden van aantrekkelijke routes en in de begeleiding van beginnende leraren. Dit vergt responsieve en flexibele instellingen die leraren opleiden die in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van zichzelf en van de leerlingen die zij opleiden.

Over deze opdracht en wat daarvoor nodig is en de relatie met de lerarenagenda, gaat minister Jet Bussemaker in vier regionale bijeenkomsten het gesprek aan met onder andere studenten, lerarenopleiders en leraren. Dat doet ze aan de hand van vier thema’s: