Hoe kenniseisen op de pabo zorgen voor betere basisschoolleraren

Afgelopen maand schonken we op de lerarenagenda veel aandacht aan de aangescherpte toelatingseisen voor de pabo. Maar waarom zijn die eisen eigenlijk ingevoerd? En hoe zorgen kenniseisen voor betere basisschoolleraren? Het leraarschap gaat toch om veel meer dan kennis? Vijf vragen over de toelatingseisen.

Waarom zijn er toelatingseisen ingesteld voor de pabo?

Betere leraren
We willen dat de kwaliteit van de basisschoolleraren omhoog gaat. De laatste jaren is er daarom hard gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van de pabo's.

Maar het niveau van de beginnende pabo-studenten loopt te veel uiteen. Veel studenten beginnen de pabo met te weinig basiskennis. Hierdoor zijn pabo's veel tijd kwijt aan het opvijzelen van ontbrekende kennis - tijd die ten koste gaat van het normale lesprogramma. Dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van de kersverse leraren in het geding komt. Kortom: de kwaliteit van de startende studenten en de opleiding moet omhoog om de kwaliteit van de basisschoolleraren te verbeteren.

Voldoende basiskennis
Op dit moment moeten pabo-studenten in de propedeutische fase een entreetoets Mens & Wereld maken. Deze toets richt zich op de kennisgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, en natuur & techniek, en het resultaat is gekoppeld aan een bindend studieadvies (net als bij de taal- en rekentoets in het eerste jaar van de pabo).

Het is echter geen ideale situatie als studenten na een jaar opleiding alsnog moeten stoppen: de student is teleurgesteld, en het kost de pabo's energie –energie die ze beter kunnen besteden aan het pabo-curriculum.

Vandaar dat de pabo's nu aan het begin gaan kijken of een aspirant-student aan de toelatingseisen voldoet, zodat degenen die aan de pabo beginnen over voldoende basiskennis beschikken om de opleiding met succes af te ronden.

Hoe zit het met de toelatingseisen en de vooropleiding?

Vwo
Uit ervaring blijkt dat de meeste vwo’ers genoeg bagage in huis hebben, en dat ze eventuele achterstanden zelf in kunnen lopen. Daarom is besloten dat iemand met een vwo-diploma voldoet aan de toelatingseisen.

Havo
Alleen een havo-diploma is niet genoeg. Je moet ook eindexamen hebt gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, natuurkunde of nlt (natuur& techniek). Zo niet, dan moet je voor de ontbrekende kennisgebieden een toelatingstoets doen.

Mbo
Op het mbo worden deze vakken (nog) niet aangeboden. Daarom moeten alle mbo’ers de toelatingstoetsen doen.

Hoe verbeteren kenniseisen de kwaliteit van leraren? Het leraarschap gaat toch om veel meer dan kennis?

De toelatingseisen gaan niet over wat studenten op de pabo leren. Ze gaan over het niveau (op het gebied geschiedenis, aardrijkskunde, en natuur & techniek) dat studenten van de pabo mínimaal moeten hebben om de pabo goed te kunnen doorlopen. De studenten laten zien dat ze dat basisniveau hebben, zodat alle pabo-studenten hetzelfde startniveau hebben.

Vanuit die sterke basis volgen ze de pabo-vakken, die natuurlijk over veel meer gaan dan alleen kennis. Daardoor hebben de pabo's meer ruimte om goede basisschoolleraren op te leiden, en aandacht te schenken aan alle vaardigheden die een goede leraar in huis moet hebben.

Wat wordt er van onderwijsinstellingen verwacht?

Het is uiteraard belangrijk dat decanen en mentoren zich voldoende op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, zodat ze de leerlingen goed kunnen informeren.

Havo
Er is geen havo-profiel dat direct toegang geeft tot de pabo. Als havo-leerlingen direct toegang tot de pabo willen hebben, moeten ze aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, natuurkunde of nlt (natuur & techniek) als eindexamenvak kiezen.

Het is belangrijk dat de school havo-leerlingen goed informeert over de vakken die ze moeten kiezen als ze direct toegang tot de pabo willen hebben. Verder is het essentieel dat de school die vakkenkeuze roostertechnisch mogelijk maakt.

Mbo
Op het mbo kunnen deze vakken (nog) niet worden gekozen. In 2016-2017 komt er een mogelijkheid voor mbo-ers om keuzedelen te kiezen die hen beter voorbereiden op de pabo. Die keuzedelen zijn nog in ontwikkeling. Hou de voortgang dus in de gaten.

Wat moeten mb'ers of vo'ers doen?

De jongeren die de komende jaren het mbo of vo afronden hebben hun vakkenkeuze nog niet af kunnen stemmen op de nieuwe toelatingseisen. Voor deze leerlingen zijn er (gratis) ondersteuningstrajecten opgezet. Kijk voor meer informatie op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl, of lees ons artikel over de ondersteuningstrajecten.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.