Vijf platforms waar jij als leraar kennis en ervaring kunt delen

Ben jij een actieve leraar die de kerstvakantie graag gebruikt om zijn of haar kennis bij te spijkeren of ervaring te delen? Wij verzamelden vijf online platforms waar je terecht kunt om kennis en kunde te brengen én te halen.

1: LRN21

In één zin: netwerk dat scholen en bedrijven aanmoedigt om leerlingen ‘21st century skills’ mee te geven
Doelgroep: vo, hbo en wo
Kosten: 100 euro per jaar

Omschrijving: Volgens de initiatiefnemers van LRN21 zijn er ontwikkelingen die de arbeidsmarkt ontwrichten, zoals langere levensverwachting, intelligente machines en globalisering. Om de leerlingen van nu voor te bereiden op die nieuwe realiteit, is er daarom de noodzaak tot ‘21e eeuws leren’. Om dit als leraar in de praktijk te brengen, heeft LRN21 een netwerk opgericht waarin ervaringen en expertise worden gedeeld. Hiervoor organiseert LRN21 bijeenkomsten waarin sprekers uit onderwijs en bedrijfsleven praktijkinformatie geven over één van de tien themagebieden, zoals sociale intelligentie, ontwerpgericht werken en mediawijsheid. Ook publiceert de website regelmatig artikelen die hierover gaan.

Interactie: bij de bijeenkomsten vertellen sprekers over hun ervaringen en expertise. Wel worden deelnemers gevraagd om actief bij te dragen aan de discussie. Bovendien kunnen bezoekers reageren op de weblogartikelen.

Website: LRN21

2: Delen = Vermenigvuldigen

In één zin: platform waar leraren oplossingen voor problemen in de klas delen en bespreken
Doelgroep: vo, mbo en hbo
Kosten: gratis

Omschrijving: Delen = Vermenigvuldigen stelt dat leraren dagelijks worstelen met uitdagingen in hun klassen. De oplossingen die zij daarvoor verzinnen, delen zij op deze website met elkaar. Het gaat daarbij om onderzoek naar vragen als ‘hoe bevorder je transfer van theorie naar praktijk?’en ‘hoe zet ik social media in als leraar?’

Interactie: De leraren claimen niet dé waarheid in pacht te hebben, maar beschouwen de antwoorden als work in progress. Zij hopen daarom dat anderen hun oplossing testen, beoordelen en van feedback voorzien. Hierdoor wil Delen = Vermenigvuldigen de oplossingen verbeteren en nog bruikbaarder maken.

Website: Delen = Vermenigvuldigen

3: The Crowd

In één zin: platform om samen te werken aan inspirerend onderwijs voor de toekomst
Doelgroep: alle onderwijsprofessionals
Kosten: 250 euro per jaar

Omschrijving: The Crowd richt zich op onderwijsprofessionals die de regie voor een levenlang leren in eigen hand willen houden en samen willen werken aan inspirerend onderwijs voor de toekomst. Betalende leden krijgen toegang tot alle activiteiten die The Crowd organiseert, zoals trainingen, workshops, studiedagen en conferenties.

Interactie: heb je eigen wensen, dan kun je via The Crowd zelf een activiteit organiseren. Dit kan door zelf een plan in te dienen en medestanders te mobiliseren.

Website: The Crowd

4: Leraar24

In één zin: een online gereedschapskist vol praktische oplossingen, antwoorden en voorbeelden
Doelgroep: po, vo, mbo en so
Kosten: gratis

Omschrijving: Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren en wil hen helpen bij het uitoefenen van hun beroep. De site biedt een gereedschapskist met praktische oplossingen, antwoorden en voorbeelden die in de dagelijkse onderwijspraktijk passen. Dat doet Leraar24 aan de hand van thema’s, variërend van taal en rekenen tot leiderschap en HRM. Elk thema bestaat uit video’s en aanvullende informatie.

Interactie: leraren kunnen zelf video’s opsturen die bij de thema’s passen. Ook kan iedereen zelf ideeën, suggesties en problemen opsturen waar Leraar24 aandacht aan zou moeten geven.

Website: Leraar24

5: Onderwijs Pioniers

In één zin: programma voor ambitieuze leraren om hun onderwijsideeën te realiseren
Doelgroep: po, vo en mbo
Kosten: bekend vanaf 2015

Omschrijving: Volgens de initiatiefnemers van Onderwijs Pioniers is het lang niet altijd makkelijk om nieuwe ideeën uit te rollen op je school. Vernieuwende creatieve lessen, een videolab, persoonlijke routes: prima plannen, maar voer ze maar eens door. Deze website biedt deze avonturiers daarom een plek om ervaringen uit te wisselen en zo de slagingskans te vergroten. Onderwijs Pioniers biedt hiervoor begeleiding, budget, een netwerk en een podium, iets waar inmiddels bijna tachtig leraren gebruik van hebben gemaakt.

Interactie: De leraren worden per schooljaar begeleid. Wil je hier dus aan meedoen, dan moet je nog even wachten tot 2015-2016.

Website: Onderwijs Pioniers

Tips welkom!

Zelf nog tips voor platforms waar je als ervaren leraar informatie kunt halen en brengen? We horen ze graag in de reacties bij dit artikel!

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.