LOF: ruim 170 voorstellen voor beter onderwijs

Van een digitaal platform om Chinees te leren en lesmaterialen voor burgerschap tot een onderwijsprogramma voor kinderen van vluchtelingen en een ‘Escaperoom’. Het is een greep uit de ruim 170 projectvoorstellen die juryleden Femke Cools en Arjan van der Meij ontvingen uit de tweede ronde van het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF).  

Het aantal aanvragen dat Cools en Van der Meij ontvingen, is verdubbeld ten opzichte van de eerste ronde. Omvang en insteek van de projectvoorstellen zijn heel divers. Van kleine voorstellen tot “grensoverschrijdende” samenwerking tussen de school en de wijk, culturele instellingen en wetenschappelijke instanties.

Cools: ‘We hebben ook een aantal mooie voorstellen gekregen rondom doorlopende leerlijnen: van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs. Om meer gevoel te krijgen met de aansluiting tussen verschillende schooltypen, heeft een aantal leraren een systeem bedacht om zich vrij te roosteren zodat ze bij elkaar “in de keuken’ kunnen kijken. Ik vind dit heel waardevol, omdat het in het basisonderwijs lastig is je vrij te roosteren. Wij hebben bijvoorbeeld geen tussenuren.’

Onderwijs aan vluchtelingen

Van der Meij was gecharmeerd van een idee om onderwijs te geven aan kinderen van vluchtelingen. ‘Het plan beschreef heel gedetailleerd hoe dat kan, tot op uur-niveau. De aanvragers hadden daarbij goed gekeken naar wat er al is ontwikkeld op dat gebied. Bijvoorbeeld door scholen die aan asielzoekerscentra zijn verbonden. In het projectvoorstel sluit het onderwijs ook aan bij de landen waar de kinderen vandaan komen. En de uitvoeringskosten zijn laag: 8.000 euro.’

Ook de ‘escaperoom’, waarin leerlingen opdrachten uitvoeren om uit de kamer te komen, viel op. En een digitaal platform om Chinees te leren. ‘Mooie ideeën om het onderwijs spannender te maken en aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen’, aldus Van der Meij. 

Revolutionaire ideeën

Ondanks dat het aantal aanmeldingen in de tweede ronde is verdubbeld, hopen Cools en Van der Meij op nog meer projectvoorstellen in de derde ronde (sluitingsdatum 9 mei 2016). Cools: ‘Er zijn bijna 7.000 basisscholen en ruim 600 scholen voor voortgezet onderwijs. Dat zijn er heel veel, in verhouding met het aantal aanvragen: 55 aanvragen uit het PO en ruim 115 voorstellen uit het VO. Dus: collega’s, laat je horen!’ Van der Meij voegt eraan toe dat hij hoopt op “woestere” voorstellen om het onderwijs te verbeteren. ‘Het is nog wat te braaf naar mijn smaak. Er is zeker ruimte voor revolutionaire ideeën voor vernieuwend onderwijs. Als je dat goed onderbouwd doet, vergroot dat de kans op succes.’

Over het LOF

Het LOF is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en bedoeld om leraren te stimuleren hun eigen onderwijs te verbeteren. Maximaal 100 initiatiefnemers krijgen een jaar lang ondersteuning om hun ideeën in de praktijk uit te voeren. Zo komen ze in aanmerking voor een financiële vergoeding van maximaal € 75.000,-, krijgen ze een vaste coach en wisselen ze kennis en ervaring uit in Lerarenlabs en het netwerk van collega-vernieuwers. Ook kunnen ze hun initiatieven presenteren, bijvoorbeeld tijdens het Lerarencongres. Er zijn drie selectiemomenten. De eerste twee hebben in januari en februari plaatsgevonden. De laatste ronde volgt op 9 mei.  

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.