Meer masters voor de klas door nieuwe Lerarenbeurs voor studenten

Studenten aan lerarenopleidingen die een masteropleiding willen volgen aan een hogeschool of universiteit kunnen vanaf 1 september aanspraak maken op een nieuwe beurs. Doel van deze regeling is om meer leraren met een masteropleiding voor de klas te krijgen en zo het onderwijs te verbeteren.

Staatssecretaris Dekker: “Leraren met een masteropleiding geven het hele onderwijs een impuls. Niet alleen zijn ze pedagogisch goed onderlegd, ze zijn bovendien vaak de innovatieve motor in een lerarenteam. De huidige leraren kunnen daarom al de Lerarenbeurs gebruiken voor een masteropleiding. Met deze nieuwe beurs stimuleren we ook meer leraren in opleiding om door te gaan met een master.”

Onderzoek of stage op school

Onderdeel van de regeling is dat studenten hun masteronderzoek doen op een school of daar stage lopen. Zo houden studenten binding met de onderwijspraktijk en gaan ze na hun opleiding vaker aan de slag als leraar.

Vergoeding voor collegegeld en studie

Behalve voor een educatieve masteropleiding zoals pedagogiek of onderwijskunde is de tegemoetkoming bedoeld voor studenten die een master volgen voor een vak met een (dreigend) lerarentekort zoals Frans, Duits of wiskunde. De tegemoetkoming bestaat uit een eenmalige vergoeding voor collegegeld en studiekosten van 3000 euro en wordt een gift als de student binnen een gestelde termijn het diploma haalt. Voor studenten wiskunde, natuurkunde en scheikunde bedraagt de vergoeding 5000 euro. Aanvragen kan vanaf 1 september bij DUO

De helft van de leraren een masteropleiding

De regeling is een uitwerking van afspraken die staatssecretaris Dekker gemaakt heeft met de onderwijssector. Het streven is om in 2020 30% basisschoolleraren met een masteropleiding te hebben, tegen 20% 2013. In het voortgezet onderwijs heeft in 2020 50% een masteropleiding, in plaats van 33% in 2013. Voor het VWO is de ambitie om in 2020 in de bovenbouw ruim 80% masteropgeleide leraren te hebben, tegen 53% in 2013.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.