Debatteer mee: samen leiding geven aan schoolontwikkeling

In het onderwijs gebeurt veel: leraren nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling en die van zichzelf, schoolleiders willen innoveren en staan een lerende organisatie voor en technologische innovaties worden in en buiten de klas ontwikkeld. Hoe kun je dit soort processen in dialoog met elkaar vormgeven als schoolleiders en leraren? Debatteer mee over samen leiding geven aan de schoolontwikkeling voor steeds beter onderwijs. Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens een debatreeks voor het primair en voortgezet onderwijs, dat wordt georganiseerd door Arbeidsmarktplatform PO, Voion en De Balie.

We nodigen alle leraren, schoolleiders en bestuurders uit om mee te praten, mee te denken en ervaringen te delen. Felix Rottenberg is moderator.

Elk debat heeft zijn eigen thema. Het slotdebat in 2016 is voor beide onderwijssoorten. Iedere bijeenkomst mondt uit in concrete handvatten waarmee onderwijsprofessionals aan de slag kunnen.Tijdens het eerste debat staat vernieuwend leiderschap van schoolleiders en leraren in het primair onderwijs centraal. Hoe kan een enthousiaste leraar bijdragen aan schoolontwikkeling, bijvoorbeeld door de invoering van Engels vanaf groep 1?

Uit de praktijkcasus die besproken wordt, bleek dat de praktijk weerbarstig was, ondanks de grote interesse van het team. Een ander voorbeeld uit de praktijk is een proefproject van het Arbeidsmarktplatform PO. Tijdens deze pilot gingen schoolleiders met hun leraren aan de slag met een vernieuwingsvraagstuk in hun eigen school. Denk aan het doorbreken van klassenstructuren, meer benutten van de eigen kracht van leraren en het vergroten van de betrokkenheid van ouders. Hoe zijn zij met hun uitdagingen omgegaan? Hoe gaven de schoolleiders vertrouwen aan hun team en pakten leraren met plezier hun eigen ruimte en verantwoordelijkheid op? Wanneer is samenwerking lastig? Met deze en andere concrete casussen gaan leraren, schoolleiders en bestuurders tijdens het debat de uitdaging aan om nieuwe of beproefde aanpakken te formuleren. Met Dorien König (leraar van het jaar Utrecht 2015 en voorzitter van de Groene Golf), Suzanne Confurius (directeur basisschool De Ark) en Martin Bootsma (leraar van het Jaar 2011 van A. Bekemaschool).

Data debatten

  • 27 januari 2016, 17:00 tot 19:00 uur (primair onderwijs) 
  • 3 februari 2016, 17:00 tot 19:00 uur (voortgezet onderwijs) 
  • 9 maart 2016: 17:00 tot 19:00 uur (voortgezet onderwijs)
  • 24 mei 2016: 17:00 tot 19 uur (slotbijeenkomst voor primair en voortgezet onderwijs)

Houd voor het programma van deze debatten de websites van Arbeidsmarktplatform PO en Voion in de gaten.

Deelname is gratis. Aanmelden kan via de website van De Balie

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.