Verslag Inspiratiebijeenkomst Lerarenagenda 30-10-2013

Op woensdag 30 oktober vond de derde bijeenkomst plaats van de inspiratiegroep. Op het programma stond het inventariseren van reacties op de lerarenagenda, het delen van de voorbeelden uit de praktijk en met elkaar in gesprek over de verdere uitvoering van de agenda en de inspiratiegroep.

Inventariseren van reacties op de agenda

Ter inleiding op de inventarisatie van reacties op de agenda gaf Eric Stokkink (Programmamanager Lerarenagenda) aan dat het een heel intensief proces was, waarin hard gewerkt is om de lerarenagenda op te leveren. Een grote groep leraren, schoolbestuurders en andere onderwijsprofessionals heeft meegedacht met OCW en bijgedragen aan de inhoud van de lerarenagenda.

De agenda staat dan ook vol met goede voorbeelden uit de praktijk. Maar de agenda is er één met een grote komma, de agenda markeert een begin. OCW wil deze manier van beleid maken en uitwerken graag vasthouden en de inspiratiegroep is hier wat OCW betreft een belangrijk onderdeel van. Eric riep de leden van de inspiratiegroep ook zeker door te gaan met het uitnodigen van anderen voor deze bijeenkomsten. Via deze website is voor iedereen de mogelijkheid om mee te denken.

Kamerdebat uitgesteld

Gevraagd naar het algemeen overleg in de Tweede Kamer gaf Eric aan dat het debat voorlopig is uitgesteld. De Tweede Kamer wil het Nationaal Onderwijsakkoord en het begrotingsakkoord in samenhang met de lerarenagenda bespreken. De verwachting is dat dit nog vóór het einde van het jaar is. Ondertussen zijn er genoeg zaken waar OCW meteen mee aan de slag kan. De uitvoering van de lerarenagenda begint dus gewoon.

In vier groepjes is met elkaar gesproken en gediscussieerd over de inhoud van de agenda.

Drie punten springen er uit:

  • De lerarenagenda is een mooi ambitiedocument. Ook is er waardering voor het proces, waarbij veel leraren input hebben geleverd. Het is goed dat er aandacht is voor het leraarschap als belangrijkste factor in het onderwijs. Het komt nu aan op de uitvoering. Veel leraren hebben het idee dat ze te weinig eigenaar zijn van het vak. De deelnemers zijn het er over eens dat ze hun stem beter moeten laten horen.
  • Verschillende groepjes geven aan dat bevoegd niet altijd hetzelfde is als bekwaam. Dit lijkt soms wel zo in de lerarenagenda. Sommige mensen zouden heel graag het onderwijs in willen en hebben de kennis en kunde, maar willen niet een hele opleiding doen. Anderen hebben alle papieren, maar zijn misschien niet de meest inspirerende docent. Ook is er weinig aandacht voor ‘informeel leren’. Je leert niet alle van bijscholing. Er zijn ook andere manieren van leren. Die krijgen geen notering in het lerarenregister.
  • Leraren kunnen ontzettend veel van elkaar leren. Peer review komt sterk naar voren in de lerarenagenda. Ook kruisbestuiving tussen leraren in het po, vo en mbo kan nuttig zijn. De ervaring van de aanwezigen is dat er soms weinig tijd is hiervoor. Scholen hebben moeite om leraren hier tijd voor te gunnen.

De zeepkist

In het tweede deel van de bijeenkomst stond het delen van ervaringen centraal.

Steven van Tol over OnderwijsHelden

Steven van Tol deelde zijn ervaring met OnderwijsHelden. Mensen die iets in het onderwijs kunnen en willen moeten volgens hem gewoon voor de klas kunnen staan. Bekwame mensen moeten snel bevoegd kunnen worden. Neem de barrières weg die mensen ervaren op weg naar het leraarschap. Als je inspirerende mensen vindt, dan krijg je inspirerende lessen.

Steven is nu zes jaar bezig met dit project. Veel mensen die eerst via OnderwijsHelden met een bijbaan in het onderwijs zijn begonnen, willen nu echt lesgeven.

In de zaal wordt met instemming gereageerd. Als je gewoon goed kan lesgeven, dan zou dat papiertje vanzelf moeten volgen volgens de inspiratiegroep. Kijk zeker eens op StudentDocent.nl (bijbanen) en OnderwijsHelden (banen).

Jan Willem Hengeveld: te grote overgang

Jan Willem Hengeveld laat zien dat de overgang van de pabo naar echt lesgeven veel te groot is. Begeleiding is op veel scholen onvoldoende geregeld. In het vo is het beter geregeld op veel scholen. Scholen in po zijn veel kleiner.

Een collega kan niet zomaar even achter in de klas komen zitten, want die moet zelf ook lesgeven. De inspiratiegroep herkent het probleem van Jan Willem, maar geeft ook aan dat hij zelf zijn begeleiding kan organiseren. Doe een oproep aan leraren buiten zijn school, gebruik sociale media.

Het kan voor leraren ook leuk zijn om bij een andere school te kijken. In Meppel is een starterscafé voor beginnende leraren. Coaches kijken in de klas en helpen. Dat voorbeeld verdient navolging.

Marieke Elske Prins en Manon Nootebos over Code 40ne

Marieke Elske Prins en Manon Nootebos hebben een inzichtsgenerator ontwikkeld, genaamd Code 40ne. Er gaan veel processen in ons hoofd om, en deze tool helpt om inzicht te krijgen. Organisaties of leraren kunnen het gebruiken. Ook leerlingen kunnen er mee geholpen worden, voor hun persoonlijke leven of hun positie in de klas. Dit gaat door middel van vrij associëren. In een oefening met de hele groep krijgt de inspiratiegroep een inkijkje in de methode.

Ronald Keijzer over de Grote Rekendag

Tenslotte is er Ronald Keijzer. Hij vindt dat er in de lerarenagenda nog wat weinig aandacht is voor vakdidactische netwerken. Leraren leren het beste in netwerken. Zelf heeft Ronald ervaring met ‘De grote rekendag’. Hier zijn 1000 leraren mee bezig.

Als leraren samen aan de vakdidactiek werken, dan zijn ze ongemerkt aan het leren. De inspiratiegroep herkent dit beeld. Hoe kunnen schoolbesturen hun leraren stimuleren zich te mengen in die netwerken? Jeroen Koffijberg van OCW geeft aan dat OCW leergemeenschappen actief ondersteunt. Zie ook deze pagina op Werkeninhetonderwijs.nl.

Wie is aan zet?

De bijeenkomst werd afgesloten met een pittige discussie over veranderingen in het onderwijs. Wie is er aan zet? De leraren vinden dat ze zelf natuurlijk een grote rol hebben. Hun houding ten opzichte van de schoolbesturen en OCW is soms wat afwachtend.

Aan de andere kant is de ervaring van sommige docenten dat schoolbesturen best mee willen werken als je goede ideeën hebt en draagvlak onder de mededocenten. De inspiratiegroep levert in ieder geval voor alle partijen weer veel energie op om het onderwijs en het leraarschap te blijven verbeteren. Dat uit zich ook in het wederom volle ‘bel me wel-register’ – we nemen zo snel mogelijk contact met iedereen op.

Nog voor eind 2013 zal opnieuw een inspiratiebijeenkomst worden georganiseerd. Ook dan is er weer een mogelijkheid om een pitch te houden over goede ideeën over het leraarschap. Wil je je aanmelden, stuur dan een mail (of gebruik het Doe Mee-formulier).

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.