Onderzoeksrapport 'OCW in gesprek met leraren over regeldruk'

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe regeldruk wordt ervaren door docenten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.