Vlog Klaas van Veen

Het onderwijs in het Noorden van het land staat voor interessante vraagstukken. Hoe ga je om met krimp? Hoe behoud je jong talent, terwijl ervaren mensen blijven leren? En hoe zorg je ervoor dat lerarenopleidingen zich blijven vernieuwen? Daarover gaat minister Bussemaker op 7 september in Groningen in gesprek, tijdens de tweede bijeenkomst van de Rondgang langs lerarenopleidingen. Klaas van Veen trapt af met dit vlog.

KLAAS VAN VEEN: Het Noorden, wie wil er wonen, wie wil er werken?

Een paar jaar geleden had ik er nog nooit over nagedacht maar sinds kort werk en woon ik hier met heel veel plezier.

Al mijn beelden over Groningen en het Noorden bleken fout te zijn.

Het is hier namelijk enorm bruisend zowel cultureel, maatschappelijk als in het onderwijs.

En op 7 september praten we hier met de minister met negen lerarenopleidingen uit het Noorden en het eerste wat je zal opvallen, is hoeveel er wordt samengewerkt onderling tussen die lerarenopleidingen en samen met de scholen.

Want we staan hier gezamenlijk voor een aantal echt heel erg interessante vraagstukken.

We zitten hier namelijk in een regio met krimp, en samen moet je dan nadenken over hoe organiseer je zo het onderwijs dat jong talent blijft dat ervaren mensen blijven leren en ook beginners blijven leren?

Maar hoe zorg je er ook voor dat je als lerarenopleiding jezelf blijft vernieuwen?

Andere didactieken, andere aanpakken, hoe zorg je daarvoor?

En 7 september willen we onder het thema Flexibilisering en Maatwerk hierover praten, samen met de minister.

Dus ik zou zeggen: Kom naar het Noorden, want hier bruist het en van harte welkom.

(Beeldtekst: #leraar word je niet zomaar. Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Dit is een productie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Copyright 2015.)