Banenafspraak op jouw school: werk voor mensen met arbeidsbeperking

Het doel van de Banenafspraak is helder: werkgevers moeten tot 2026 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit komt voort uit de Participatiewet en de Wet banenafspraak die in 2015 in werking traden. Hiermee moeten mensen met een arbeidsbeperking meer perspectief op een baan krijgen. Ook in het onderwijs. De Banenafspraak zorgt er onder andere voor dat leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet onderwijs een plek krijgen op de arbeidsmarkt. Er zijn al scholen die medewerkers met een arbeidsbeperking inzetten. De ervaringen zijn goed.

Goede voorbeelden

Basisscholen Het Startpunt en Cavaljé zijn daar goede voorbeelden van. Sinds januari 2016 hebben deze scholen, die op 250 meter van elkaar staan, een gezamenlijke conciërge in dienst. Hij is fysiek beperkt, maar heeft wel jarenlange ervaring in het onderwijs. De conciërgefunctie werd daarom al snel uitgebreid. Helpen bij lezen, rekenen en computerles met groepjes kinderen die dat nodig hebben behoren nu ook tot zijn taken. Tot ieders tevredenheid. De conciërgefunctie is ingezet als pilot, maar binnenkort onderzoeken de scholen de mogelijkheden om er een definitieve functie van te maken.

Elf scholen in de regio Vlissingen en Middelburg zijn aangesloten bij Onze Wijs. Bij deze organisatie zijn twee jaar geleden twee zorgassistenten gestart. Zij werken vier dagen per week als zorgassistent in de onderbouw en één dag gaan zij zelf naar school, om zo hun MBO 2-diploma te kunnen behalen (en daarmee een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt). Hun werk bestaat uit het assisteren van de onderbouwleerkracht, met name in de zorg van de kinderen, maar ook in het voorbereiden en opruimen van het klaslokaal, begeleiden van groepjes en andere praktische zaken. Bestuur, directeur en collega’s zijn erg tevreden over hun functioneren.

Zorgassistent in de klas

Zonder waarde geen plaatsing

Uit deze voorbeelden blijkt dat de toegevoegde waarde van de medewerkers met een arbeidsbeperking in het onderwijs groot is. Naast meer ruimte op de arbeidsmarkt voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vult het primair onderwijs met de Banenafspraak ook zijn maatschappelijke rol en voorbeeldfunctie in. Het vraagt echter wel veel van schoolbesturen. Het ministerie van OCW en de PO-raad hebben daarom samen aan deskundigen van Loyalis gevraagd om mogelijkheden in kaart te brengen om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Het motto is: ‘Zonder waarde geen plaatsing’.

Banenafspraak op jouw school

Wil je weten hoe je leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet onderwijs werk kunt bieden op jouw school? Bekijk het ‘Goede voorbeeldenboek. Zonder waarde geen plaatsing’, met daarin alle goede voorbeelden van scholen die al mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.