Interview Dolf van Veen (Leer-Kracht): ‘Wat als we nu eens van de kracht van de leraar uitgaan?’

Als basisschooldocent weet je: er gaat de komende tijd veel voor me veranderen. Ik ga bijvoorbeeld meer te maken krijgen met gedragsproblematiek en met verschillen in de klas. Dit vanwege het nieuwe stelsel voor passend onderwijs.

Dolf van Veen, hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ), zag dat veel docenten initiatief namen om zich voor te bereiden op hun nieuwe uitdagingen. Hij richtte het programma Leer-Kracht op om docenten hierin ondersteunen. We interviewden hem exclusief voor DeLerarenagenda.nl.

‘Ik merkte dat er snel werd gezegd: docenten moeten geschoold worden, hebben een hiaat in hun kennis. Maar ik geloof dat er al een schat aan kennis en ervaring in de docententeams zit.

Punt is wel dat leerkrachten op basisscholen toch een soort van opgesloten zitten in de klas. Daardoor krijgen ze minder mogelijkheid om die kennis met elkaar te delen.

Ik dacht: wat als we nu eens van de kracht van de leraar uitgaan? Collega’s lopen tegen dezelfde problemen op, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze gebruik gaan maken van elkaars oplossingen?’

Daarom zette Dolf van Veen in 2011 vanuit de Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg het programma Leer-Kracht (niet te verwarren met Stichting leerKRACHT, red.) op. Leer-Kracht is een programma voor de praktische en directe ondersteuning van leerkrachten in het basisonderwijs. Het gaat voornamelijk om ondersteuning bij gedragsvraagstukken.

Prof.drs. Dolf van Veen (1956), studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte in de kinderpsychiatrie en jeugdhulpverlening, en houdt zich al decennia bezig met zorg in en om de school.

Ook is hij projectleider van landelijke en grootstedelijke innovatieprogramma's op het gebied van het onderwijs, het jeugdbeleid en de jeugdzorg. Hij is bijzonder hoogleraar in Nottingham (GB) en lector aan Hogeschool InHolland en Windesheim. Daar bereidt hij o.a. toekomstige leraren voor op passend onderwijs. Hij is betrokken bij de voorlopersgroep Passend Onderwijs.

Steun in de rug voor basisschooldocent

Wat doet Leer-Kracht precies?

‘Leer-Kracht wil de basisschooldocent een steuntje in de rug bieden wanneer die te maken krijgt met gedragsproblemen in de klas.

Dit doen we door de uitwisseling van kennis in docententeams te stimuleren, zodat leerkrachten direct leren van leerkrachten. Zo creëren we hopelijk een omgeving waar ervaring en deskundigheid voor de docent binnen handbereik zijn.

En het moet praktisch zijn: we richten ons op hulp en tips die een docent direct voor de klas kan toepassen.’

Uitwisselen van kennis over gedragsvraagstukken

Hoe brengen jullie zulke veranderingen teweeg?

‘We hebben een aantal werkvormen opgericht.

Eén daarvan is de leerkrachtkring. De leerkrachten lezen en/of wisselen kennis uit rondom een thema. En kunnen vragen hoe hun collega bijvoorbeeld met een druk kind zou omgaan.

Als tweede is er de leerkracht-app, waar docenten terecht kunnen voor gerichte vragen en elkaar raad kunnen geven.

Ook ontwikkelt Leer-Kracht op basis van de eerste programma’s goede, gebruiksvriendelijke en verantwoorde informatie met tips over hoe om te gaan met gedragsvraagstukken in de klas.

En we proberen de kennis van de ouders te benutten. Die zijn tenslotte toch expert in het opvoeden van hun eigen kind.’

Aansluiten bij wat de basisschoolleraar nodig heeft

Welke randvoorwaarden moeten er zijn om programma’s als dit te laten slagen?

‘Dat is een belangrijke vraag!

Ik denk dat het essentieel is om gevoel te hebben voor het onderwijs en te weten hoe het er in scholen aan toe gaat.

Verder heb je een duidelijke werkmethodiek nodig die moet aansluiten op de bestaande ondersteuningsstructuur, zodat je de kracht die er al in de school zit kan benutten. En die aansluit op behoeften die er zijn, zoals in dit geval de behoefte van de leerkrachten aan directe, praktische informatie en collegiale steun.

De scholen moeten vooral ook hun eigen tempo aan kunnen houden. Elke school is anders. Daarom moeten leerkrachten en schoolleiding zelf bepalen hoeveel tijd ze erin willen en kunnen steken.’

(Leer)ervaringen verwerkt tot praktische informatie

Hoe zijn de ervaringen tot nu toe?

‘We zijn in 2012 in Deventer begonnen en de geluiden daar zijn positief. Ook in de regio’s Tilburg, Helmond, Zutphen en het Westland loopt het programma inmiddels.

De leerervaringen die we op de verschillende locaties hebben opgedaan verwerken we nu in handzame, praktische informatie waar scholen zelf mee aan de slag kunnen.’

Tips voor geïnteresseerde basisscholen

Heeft u tips voor mensen die zich geïnspireerd voelen door dit initiatief? Welke stappen moeten ze ondernemen?

‘Dankzij de hulp van Kinderpostzegels kunnen we volgend jaar ook andere scholen en samenwerkingsverbanden ondersteunen.

Verder zijn we op dit moment (zoals ik net zei) onze leerervaringen aan het beschrijven, dus binnenkort vind je praktische informatie op de website van Leer-Kracht over hoe je bijvoorbeeld zo’n leerkrachtkring opzet.

Ook zal een aantal deelnemende scholen in het najaar open huis houden.

En na het testen van de Leer-Kracht app komt deze beschikbaar.’ Wil je meer weten over wat Leer-Kracht voor jouw samenwerkingsverband of school kan betekenen? Bezoek de website van het programma Leer-Kracht.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.