Poster Meldpunt Regeldruk

Administratieve last, ook wel regeldruk genoemd, is een belangrijke oorzaak van werkdruk in het primair onderwijs. Het Meldpunt Regeldruk PO verzamelt klachten hierover. Deze poster kunnen docenten ophangen om hun collega's op het meldpunt te attenderen.