Vlog: Hoe ziet de ideale lerarenopleiding eruit voor het mbo?

Hoe leid je een docent op voor het mbo? Werken lerarenopleidingen daarvoor voldoende samen met het bedrijfsleven? En hoe zorgen we ervoor dat voldoende mensen kiezen voor het lesgeven in het mbo? Op maandag 28 september spreekt minister Bussemaker bij Fontys Hogeschool in Eindhoven met studenten, docenten en lerarenopleiders over het thema ‘opleiden voor het beroepsonderwijs’. Marloes van der Meer, mbo-leraar van het jaar 2014, stelt jullie daarom alvast de vraag: hoe ziet de ideale lerarenopleiding eruit voor het mbo?