NRO-rapport: effecten van selectie ten behoeve van lerarenopleidingen

Dit rapport omvat een internationale literatuurreview naar studies over voorspellende effecten van selectie voorafgaand aan de lerarenopleiding. Hogeschool van Amsterdam en Leiden Universiteit voerden het onderzoek uit in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)