Onderzoek vraag en antwoord nascholing voor leerkrachten in het primair onderwijs

In opdracht van de PO-Raad en het ministerie van OCW inventariseerde ResearchNed de vraag naar en het aanbod van nascholing voor leerkrachten po.