Notitie 'Samen leren: aanbevelingen uit het onderwijs'

Negen vooruitstrevende onderwijsspecialisten dachten met de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer-fracties van de VVD en de PvdA na over de vraag hoe de kwaliteit van het Nederlandse onderwijskan worden verbeterd. Hierbij richtten zij zich op de ontwikkeling een integrale langetermijnvisie over het funderend onderwijs in Nederland.