Kamerbrief over de voortgang verbeterpunten voor het leraarschap

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de ambities en verbeterpunten voor het leraarschap. De Tweede Kamer ontvangt de tweede voortgangsrapportage Lerarenagenda.