Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen, tussenmeting 2015

De begeleiding van startende leraren is intensiever geworden, en de lerarenopleiding is hierbij meer betrokken. Dit blijkt uit de tussenmeting van de monitor naar de effecten  van de Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen.