Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen, beginmeting 2013/14

Sinds 2013 ontvangen 61 samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen en scholen subsidie van het ministerie van OCW om de samenwerking in het opleiden van leraren te versterken. Hierdoor kunnen beginnende leraren effectiever zijn in hun beroepspraktijk en wordt onnodige uitval voorkomen. De subsidieregeling loopt tot juli 2017. Er wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de subsidieregeling. Dit rapport is de beginmeting.