Aansluiting vraag-aanbod masteropleidingen VO

Onderzoek naar de aansluiting tussen de vraag van vo-scholen en het
aanbod aan masteropleidingen. Opdrachtgever: VO-Raad en Ministerie OCW